Top menu

Fagforbund: Ny pensionsaftale er historisk

Dato: 10/10-2020
1797

Aftalen om tidlig pension vil skabe mere tryghed for dem med de hårdeste arbejdsliv, mener de fire forbund i Alliancen for en værdig tilbagetrækning

Langt om længe er regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten    blevet enige om aftale om tidlig pension. Den nye pensionsaftale giver lønmodtagere eller selvstændige, der som 61-årige har været 42, 43 eller 44 år på arbejdsmarkedet, ret til at trække sig henholdsvis et, to eller tre år før folkepensionen.

Og den nye aftale er et kæmpestort skridt imod et tryggere og mere retfærdigt arbejdsmarkedssystem, mener Fødevareforbundet NNF, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og Malerforbundet, der tilsammen udgør Alliancen for en værdig tilbagetrækning.

- For en gangs skyld bliver der givet en rettighed til lønmodtagere. Det er historisk, men også en absolut nødvendighed. For mange af vores medlemmer, der er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet, vil desværre være slidt ned, inden de når pensionsalderen, siger Ole Wehlast, forbundsformand i Fødevareforbundet NNF.

Alliancen mener, at den nye aftale er med til at rette op på den usikkerhed, som mange lønmodtagere oplever i dag i kølvandet på Velfærdsreformen i 2006 og den stigende pensionsalder.

- Vi har i årevis kæmpet for at få gjort op med pensionssystemet i Danmark. Det er kun retfærdigt, at dem der har slidt og slæbt fra en tidlig alder, får muligheden for at trække sig tilbage lidt tidligere med helbredet og værdigheden i behold. Langt de fleste vil allerhelst arbejde så længe som overhovedet muligt. Men nu får de en forsikring om, at samfundet griber dem, inden kroppen står helt af, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet.

Selvom aftalen bliver taget godt imod hos de fire forbund i Alliancen, så er der plads til forbedringer:

- Aftalen er inden for skiven, men vi rammer ikke bulls eye her. Vi så jo gerne, at endnu flere blev omfattet af ordningen. Men lige nu afventer vi at se, hvordan aftales skal rulles ud, og vi vil naturligvis blive ved med at komme med forslag til forbedringer, siger Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand i Dansk El-Forbund

Alliancens medlemmer, der tilsammen tæller godt 65.000 VVS’ere, elektrikere, malere og fødevarearbejdere har det til fælles, at de er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet og har fysisk nedslidende job. En stor del af dem vil med den nye aftale have mulighed for at trække sig op til tre år tidligere.

- De skal nu ikke stå med hatten i hånden i tigge om en førtidspension eller seniorpension. Nu kan de vælge at trække sig, inden de er slidt helt ned og dermed få mulighed for gode, raske år efter pensionen. Men tidlig pension løser ikke alt. Der er et stærkt behov for at få løftet arbejdsmiljøet, så vi i fremtiden ikke skal opleve samme grad af nedslidning i vores fag. Jeg er derfor positiv over, at der i aftalen også bliver sat penge af til at styrke arbejdsmiljøet i 2023. Det er et skridt på vejen, men langt fra nok, siger Tonny Olsen, konstitueret forbundsformand i Malerforbundet.  

Hovedelementer i aftalen

 • Retten til tidlig pension baseres på anciennitet på arbejdsmarkedet som objektivt kriterie.
 • Personer, som opfylder et krav til anciennitet på arbejdsmarkedet, kan opnå ret til tidlig pension enten 1, 2 eller 3 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.
 • Tid på arbejdsmarkedet opgøres som perioder i beskæftigelse (herunder støttet beskæftigelse og beskæftigelse med løntilskud), på dagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, ledighedsydelse  og praktik/skolepraktik.
 • Lønmodtagerbeskæftigelse deltidskorrigeres fra 18 år, så deltid ned til 18 timer om ugen sidestilles med fuld tid.
 • Uddannelse senere i livet tæller med i tid på arbejdsmarkedet.
 • Obligatoriske praktikperioder på SU-berettigede uddannelser tæller med i tid på arbejdsmarkedet.
 • Selvstændige får mulighed for at optjene ret til tidlig pension med en model hvor større overskud i et år kan flyttes til år med underskud. Der kan samlet flyttes anciennitet svarende til 5 år.
 • For perioden 1980-84 tildeles der anciennitet for ledighedsperioder, såfremt man i samme periode har været medlem af en a-kasse.
 • Ydelsesniveau for tidlig pension er på 13.550 kr. pr. måned før skat (2020-niveau), og er uafhængig af ægtefælle eller samlevers indkomst og formue.
 • Ydelsen sættes ned for personer med pensionsformuer svarende til mere end 2 mio. kr. og er helt aftrappet, hvis pensionsformuen overstiger ca. 5 mio. kr. Ved et serviceeftersyn af ordningen skal der ses på, om bundgrænserne for pensionsformuerne skal reguleres for senere årgange som følge af modningen af pensionsformuerne.
 • Det er muligt at have arbejdsindtægt på op til 24.000 kr. årligt før skat, uden at ydelsen sættes ned.
 • Arbejdsindtægter over bundgrænsen medfører nedsættelse af ydelsen med 64 pct.
 • Efterlønsberettigede, som får tilkendt ret til tidlig pension, gives mulighed for, at de kan få udbetalt de indbetalte efterlønsbidrag kontant.
 • Desuden gives der mulighed for frivillig skattefri udmeldelse af efterlønsordningen i en begrænset periode for personer der ikke har nået efterlønsalderen pr. 1. januar 2022.
 • Der skal være et politisk serviceeftersyn af ordningen i 2030 med henblik på at vurdere, om udviklingen på arbejdsmarkedet har ændret forudsætningerne for ordningen, og om den fortsat omfatter de personer, den var tiltænkt.