Top menu

Din a-kasse fusionerer og får nyt navn

Dato: 15/09-2020
Tags: A-kasse
1775

Fremover kommer din a-kasse til at hedde "Din Faglige A-kasse". Den fusionerer nemlig med El-fagets A-kasse.

Medlemmerne i Blik- og Rørarbejderforbundet får ny a-kasse. Fra årsskiftet fusionerer Byggefagenes Arbejdsløshedskasse og El-fagets A-kasse og bliver til Din Faglige A-kasse. Efter flere års tilløb er det nu en realitet. Fagforbundene bag Byggefagenes Arbejdsløshedskasse og El-fagets A-kasse har, efter flere års tæt samarbejde, valgt at slå deres to a-kasser sammen.
 
Stærk og bæredygtig a-kasse
Målet med sammenlægningen er at skabe en stærk og bæredygtig a-kasse, hvor økonomiske og menneskelige ressourcer udnyttes endnu bedre til fordel for medlemmerne. Navnet på den nye fælles a-kasse bliver Din Faglige A-kasse. Udover et nyt navn og logo, kan medlemmer i Blik- og Rørarbejderforbundet fortsat forvente en a-kasse, der kender medlemmernes fag og tager udgangspunkt i forholdene indenfor Blik og Rør-medlemmernes fagområder.
 
- I Blik- og Rørarbejderforbundet er det afgørende og helt centralt, at a-kassen er fagligt funderet. Derfor tager Din Faglige A-kasse udgangspunkt i faget. A-kassen skal kende medlemmernes faglige udgangspunkt og sætte den faglige udvikling i centrum, siger næstformand Stig Søllested fra Blik- og Rørarbejderforbundet.
 
Han mener, det er vigtigt, at a-kassen tager fortsat udgangspunkt i medlemmernes fag og vil på det grundlag arbejde for øget tryghed, god service og vejledning.
 
- Vi tror på, at det faglige tilhørsforhold er en afgørende faktor for at kunne give og udvikle tilbud inden for a-kassens område. Derudover er det vigtigt, at a-kassen har viden om fagenes udvikling og kompetencekrav, så den kan hjælpe medlemmerne bedst muligt, siger Stig Søllested.
 
Nyt navn og logo
Medlemmer af Byggefagenes A-kasse bliver automatisk omfattet af Din Faglige A-kasse. Fusionen mellem Byggefagenes Arbejdsløshedskasse og El-fagets A-kasse, som de seneste fem år haft fælles adresse i Nyropsgade i København, træder i kraft den 1. januar 2021. Medlemmernes fag og faglige tilhørsforhold er udgangspunktet for Din Faglige A-kasse.
 
Det er også forsøgt indarbejdet i a-kassens nye logo. Det er udarbejdet, så hvert bogstav er et element, der tilsammen danner en samlet A-kasse på tværs af forskellige fagligheder og baggrunde. Bogstaverne i bomærket står forholdsvis tæt, hvilket udstråler sammenhold. Samtidig er bogstaverne tilpasset hinanden, hvilket viser hensyn og samarbejde.