Top menu

Hvad betyder arbejdsfordelingsordningen for dig?

Dato: 01/09-2020
1762

Den nye aftale om arbejdsfordeling i private virksomheder er landet. Men hvad betyder den egentlig helt konkret for dig?

Aftalen om den nye arbejdsfordeling er landet, og den har til formål at hjælpe med at undgå fyringer. Indtil nu har det været muligt for private virksomheder at sende deres medarbejdere hjem og få kompenseret en procentdel af deres løn fra staten. Fremover vil der være tale om en arbejdsfordelingsordning. Det betyder, at du og din arbejdsgiver kan lave en aftale om, at du arbejder på nedsat tid. I kan aftale at arbejde mellem 50 og 80 procent af tiden, og i resten af tiden vil du modtage en dagpengesats, der dog er skruet op på 120%. Du vil altså modtage en dagpengesats, der svarer til 23.000 kroner om måneden den periode, hvor du ikke arbejder.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, så har du faktisk mulighed for at få glæde af ordningen alligevel. Det kræver dog, at du melder dig ind i en a-kasse, og at du betaler tre måneders kontingent pr. måned, du er under ordningen. Det vil sige, du skal betale 1533 kroner om måneden i a-kasse gebyr, hvis du melder dig ind i BFA. Efter ordningen udløber, vil du ikke være dagpengeberettiget under de normale gældende vilkår.

Værd at vide:

- Aftalen hæver den maksimale dagpengesats til 23.000 om måneden for ansatte på ordningen. Altså 143,50 kroner i timen og dermed 120% af den normale sats.

- Du bruger IKKE af din dagpengeret under aftalen. Du skal heller ikke stå til rådighed.

- Din aftale skal indeholde en frigørelsesmulighed, så du uden videre kan sige op for at tage andet arbejde med en længere arbejdstid.

- En aftale om arbejdsfordelingsordning kan løbe i fire måneder, men kan sagtens afbrydes før tid.

- Ordningen gælder alle ansatte i det private.

- Aftalen gælder både timelønnede og funktionærer.

- Der vil til november være en opfølgende drøftelse af, om ordningen skal forlænges.

- Aftalen er vedtaget ved lov.
 

Du kan læse hele aftalen hos beskæftigelsesministeriet her: