Top menu

Ledighed: Kurven flader ud

Dato: 29/07-2020
Tags: A-kasse, VVS
1739

På trods af mange bekymringer, er der heldigvis fortsat relativt få af Blik og Rørs medlemmer, som har mistet jobbet som konsekvens af corona-udbruddet.

Selvom den samlede ledighed blandt VVS’erne blev næsten fordoblet fra marts til april og nåede op på 397 personer ved udgangen af måneden, er der kun kommet yderligere 19 personer til i maj. Det går altså ikke lige så stærkt, som det har gjort. Og det er positivt.

Når vi samtidig ser udviklingen i lyset af, at vi netop kommer fra en periode med fantastisk lav ledighed, så er der grund til fortsat optimisme mener Stig Søllested, forbundssekretær og formand for Byggefagenes A-kasse.

- Blandt Blik- og Rørs medlemmer har vi fortsat en relativ lav arbejdsløshed på 6,2 procent. Og selvom tallene stadig er en lille smule stigende, så tror jeg ikke, at vi kommer til at se flere af de ’kæmpespring’, som vi så i marts-april, siger han.

Stig Søllested peger blandt andet på, at nu hvor de fleste ansatte er vendt tilbage på fuld tid, og samfundet igen fungerer nogenlunde normalt, er der nogle arbejdsopgaver både for vvs’erne og skorstensfejerne, som de sidste måneder har været udsat, som virksomhederne nu skal til at i gang med.

Derudover tror han også på, at den politiske indstilling, som indtil nu har været i fokus, nemlig at man vil investere sig ud af krisen, vil komme medlemmerne til gavn. Blandt andet har han stor tiltro til, at den nye boligaftale, hvor der er afsat over 30 mia. kroner til grønne renoveringer af almene boliger, vil skabe nye jobs og flere opgaver.

Øget optimisme blandt økonomer
Også blandt de økonomiske vismænd er der øget optimisme. Mens vurderingen tilbage i april lød, at det danske BNP ville falde med mellem 3,5 og 5,5 procent og dermed sende et sted mellem 80- og 110.000 danskere ud i arbejdsløshed. Så er den seneste vurdering i juni, at man ”kun” forudser et fald i BNP på omkring 4,5 procent. Samtidig skønner økonomerne også, at Danmark allerede i 2021 praktisk talt kan have genvundet det tabte. Det seneste scenarie vil dog forsat betyde, en stigning i ledigheden på 60.000 mennesker.

Stig Søllested er dog ikke så bekymret for installationsbranchen. - Det er fortsat vores indtryk, at der er gang i både byggepladserne og de mindre renoveringer rundt i landet. Så hvis den her boligpakke og de grønne investeringer bliver sparket ordentligt i gang snart, så tror jeg på, at de der har mistet jobbet de seneste måneder, hurtigt skal finde ny beskæftigelse, siger han.

Udover fokus på offentlige investeringer har regeringen yderligere netop frigivet en del af danskernes indefrosne feriepenge, i håb om at disse penge også kan være med til at sætte gang i økonomien. I alt drejer det sig om en samlet udbetaling til danskerne på knapt 60 milliarder kroner.