Top menu

Kan COVID-19 være en arbejdsskade?

1667

En tydeliggørelse af situationen og retningslinjerne præciserer, hvornår Corona er eller kan være en arbejdsskade.

Normalt bliver almindelige virussygdomme som f.eks. almindelig influenza normalt ikke anerkendt som en arbejdsskade. Det skyldes, at der er en betydelig risiko for at blive smittet uden for arbejdssituationen, og at det derfor ikke kan sandsynliggøres, at smitten er en følge af arbejdets forhold.

Det vil derfor også gælde ved de fleste tilfælde af COVID-19, at det som udgangspunkt ikke er en arbejdsskade. Men i nogle tilfælde vil virussen efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade – enten en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Når Corona spredes på jobbet

For at kunne anerkende smitte med COVID-19 som arbejdsskade skal det kunne sandsynliggøres, at personen har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at den smittede er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde. Det gælder for eksempel sundhedspersonale.

Derudover kræver det, at diagnosen COVID-19 er stillet. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen.

I alle tilfælde er det en konkret vurdering, om sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Hvis du har brug for hjælp til at vurdere din egen konkrete situation, kan du altid henvende dig hos din lokale kreds.