Top menu

Corona: Krise-regler forlænges for ledige

Dato: 03/04-2020
1664

Suspenderingen af lediges pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet er nu blevet forlænget på ubestemt tid. Det meddeler STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

På baggrund af corona-udbruddet forlænges reglerne for, at ledige ikke pligt til at søge job eller komme til samtale i a-kasser og jobcentre. 

12. marts meddelte Beskæftigelsesministeriet, at jobcentrene droslede ned og beskæftigelsesindsatsen delvist var suspenderet frem til 29. marts.

Det betød blandt andet, at ledige ikke har pligt til at søge job. At der ikke længere er aktivering. At ledige heller ikke skal til samtaler i a-kasser eller jobcentre. Og at ledige ikke kan få sanktioner.

Suspenderingen er blevet forlænget på ubestemt tid. Det vil sige, at der ikke længere er en slutdato.

For ledige i aktivering er der mulighed for at fortsætte i aktivering, hvis man allerede er i gang og er enig med arbejdsgiveren. Desuden kan man opleve at blive kontaktet af jobcentret med tilbud om en samtale eller et tilbud om et job. Der er også mulighed for at starte nye jobrotations- eller voksenlærlingeforløb.

Gælder til og med maj

Der har været en vis forvirring over, hvilke ordninger der gælder, og hvor længe de gælder.

I forrige uge præsenterede regeringen endnu en hjælpepakke, som sikrede tre måneders ekstra dagpenge til ledige. Det samme gælder supplerende dagpenge. Konkret skulle perioden fra 9. marts til 9. juni tælle som “død periode” i dagpengesystemet. Det skyldes, at det på grund af krisen vil være sværere at finde arbejde.

Siden er den døde periode dog rykket fra og med marts til og med maj, altså til tre hele måneder. Det er sket af hensyn til a-kassernes administration, da dagpengesystemet i dag regner alting i måneder.

Ændringen af reglerne om G-dage - som også delvist suspenderes - vil også løbe frem til udgangen af maj måned. Disse ændringer er vedtaget sidste uge og gælder fra 27. marts.