Top menu

Byggeforbund efterlyser øget tilsyn for at begrænse corona-virus

Dato: 26/03-2020
1655

For at begrænse spredningen af corona-virus opfordrer fagforbundene i BAT myndighederne til at styrke tilsynet med arbejdspladserne i byggeriet, som beskæftiger mange udenlandske bygningsarbejdere.

Mens det meste af Danmark er lukket ned, er der fortsat mange ansatte i industrien, detailbranchen og byggeriet, som møder på arbejde hver eneste dag. Særligt byggeriet er udfordret. Det skyldes dels, at branchen beskæftiger mange udenlandske bygningsarbejdere samt at arbejdsmiljøet og vedfærdsforholdene sjældent lever op til myndighedernes anbefalinger.

For at begrænse spredningen af corona-virus og samtidig hjælpe de udenlandske kolleger har Blik- og Rørarbejderforbundet i samarbejde med de øvrige seks fagforbund i BAT skrevet et åbent brev til myndighederne, hvor de efterlyser tilsynet skærpet på landets byggepladser.  

”I BAT retter vi denne henvendelse, fordi vi er reelt bekymret for vores udenlandske kollegers helbred og velfærd. Men vi retter også henvendelsen, fordi vi begynder at høre kritiske røster fra vores danske kolleger og medlemmer. Vi ønsker ikke en Corona stigmatisering af vores udenlandske kolleger. Derfor må myndighederne træde i karakter omgående overfor de bygge- og anlægsvirksomheder og mandskabsbureauer, der ser stort på Corona-faren,” skriver fagforbundene i BAT i henvendelsen til myndighederne.

Mangelfulde sanitære forhold

Fagforbundene i BAT har gennem de seneste 20 år erfaret, hvordan udenlandsk arbejdskraft helt systematisk snydes for blandt andet løn og sociale bidrag, har dårligere arbejdsmiljø og mangelfulde sanitære forhold end deres danske kolleger. De transporteres ofte i tætpakkede busser til og fra arbejde, mens de både arbejder og lever på en måde, som man egentlig troede hørte en svunden tid til.

Ud fra de mange erfaringer formoder fagforbundene derfor, at corona-faren ikke tages alvorligt og ignoreres af deres arbejdsgivere.

”Vi kommer på byggepladserne og kender forholdene for vores udenlandske kolleger. På den baggrund formoder vi, at vores udenlandske kolleger må være i højrisikogruppen for at få smitten og bære den videre,” skriver fagforbundene i BAT, som skønner at ca. 17.000 udenlandske bygningsarbejdere pt. arbejder i Danmark.


Det foreslår fagforbundene i BAT:

Der iværksættes en særlig myndighedsindsats overfor udenlandske virksomheder der løser opgaver i Danmark med egen medbragt arbejdskraft (de såkaldt udstationerede), men også overfor dansk registrerede virksomheder, der fortrinsvis anvender udenlandsk arbejdskraft.

Mindst følgende forhold skal undersøges af de relevante myndigheder for denne gruppe:

  1. Hvordan og hvor tæt de bor, herunder sanitære forhold og rengøringstilstand.
  2. Transport til og fra byggepladsen.
  3. Sanitære forhold på byggepladsen (omklædning, bad, toilet, kantine, skurforhold og rengøring).
  4. Hvor tæt man arbejder på hinanden.