Top menu

Corona: Folketinget sikrer håndsrækning til dagpengemodtagere

Dato: 19/03-2020
1646

Dagpengemodtagere får mere lempelige vilkår i perioden 9. marts til 9. juni. Det er Folketingets partier enige om i en markant hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere på både dagpenge og sygedagpenge.

Samtlige partier i Folketinget er enige om at bruge et trecifret milliardbeløb, hvor dansk erhvervsliv, studerende og dagpengemodtagere får en økonomisk håndsrækning.

Håndsrækningen skyldes, at det er sværere at få et arbejde i corona-krisen, og derfor er regeringen og partierne nået til enighed om række kompensationsordninger. 

I Blik- og Rørarbejderforbundet modtages håndsrækningen med tilfredshed.

- Situationen er alvorlig og derfor er det godt at se, hvor effektivt folkestyret arbejder i en kritisk situation. Vi modtager mange bekymrede opkald fra vores medlemmer, som er nervøse for konsekvenserne af den aktuelle situation. Håndsrækningen viser velvilje til også at lave løsninger til de økonomisk mest trængte, og det er bestemt et lyspunkt i en usikker tid, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

Hjælp til dagpengemodtagere

På dagpengeområdet er parterne enige om at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 allerede har og vil kunne få for dagpengemodtagere. Det skyldes, at det kan være vanskeligt at finde beskæftigelse for dagpengemodtagere under den nuværende krise.

Perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni medtælles derfor ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at medlemmerne er medlem af a-kassen i perioden.

Personer, der i perioden fra den 9. marts har opbrugt deres dagpengeret og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 9. juni. Det er en forudsætning, at de genindmelder sig i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.

Også for personer på sygedagpenge er der hjælp. Således er aftaleparterne enige om, at personer, der i perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder.

Det betyder, at de får forlænget retten til sygedagpenge i 3 måneder, når de rammer revurderingstidspunktet og ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler. Det gælder ligeledes, hvis sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og personen ikke kan forlænges på sygedagpenge, men overgår til job-afklaring med ressourceforløbsydelse.

Der vil sikre, at der i perioden ikke vil være personer, der på revurderingstids-punktet overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse.

Det vil være en betingelse, at personen er sygedagpengemodtager, altså uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og i øvrigt opfylder lovens krav, den 9. marts 2020.