Top menu

Trepartsaftale: Hjælpepakke til fyringstruede lønmodtagere

Dato: 15/03-2020
1638

Blik- og Rørarbejderforbundet roser den indgåede trepartsaftale om midlertidig lønkompensation til privatansatte lønmodtagere, der ellers stod til at miste deres job på grund af COVID-19.

Aftalen, der er indgået af FH, DA, og regeringen, gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts og løber frem til d. 9. juni. Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

- I Blik- og Rørarbejderforbundet hilser vi aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter velkommen. Vi har sammen med den øvrige fagbevægelse presset på for at der laves en hjælpepakke, som holder hånden under de mange lønmodtagere på det private arbejdsmarked, som lige nu risikerer at blive afskediget, siger Henrik W. Petersen.

Han roser samtidig regeringen for at handle hurtigt i den kritiske situation, som landet er bragt ud i.

- Det er imponerende, at det er lykkedes arbejdsmarkedets parter og regeringen, at indgå en aftale på så kort tid, der sikrer, at tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, nu kan beholde deres job og løn, indtil forholdene forbedres på arbejdsmarkedet. Det viser, at den danske model virker, hvor alle tager et fælles ansvar for det danske arbejdsmarked og dermed også dansk økonomi, siger Henrik W. Petersen.

Skaber tryghed for lønmodtagerne

Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Det er en del af aftalen, at lønmodtagerne også bidrager. Bidrager med at anvende ferie eller afspadsering på i alt 5 dage og hvis du som ansat ikke har det, vil dage fra det nye ferieår fra 1.maj kunne anvendes.

Med aftalen kan tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, beholde deres job og løn, indtil den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedet er i bedring.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. 

Nærmere om aftalen og den samlede økonomi for trækket på de offentlige udgifter i forbindelse med COVID19 fremgår af faktaark nedenfor.