Søgefelt

Tirsdag 14/01 2020

Skorstensfejere har nu krav på inderhandsker

Efter organisationerne en periode har diskuteret, hvem der skal betale for sodbeskyttende arbejdshandsker, er det nu endelig slået fast i en ny aftale med skorstensfejerlauget – handsker skal stilles til rådighed af arbejdsgiveren.

Man har i mange år vidst, at det er stærkt sundhedsskadeligt at blive udsat for sod. Ifølge svenske undersøgelser har skorstensfejere i Sverige statistisk markant flere kræfttilfælde end gennemsnittet, og det er blandt andet fordi de i høj grad er eksponeret for sod. De danske skorstensfejere arbejder under lignende forhold og er ligesom de svenske hver dag i berøring med det sorte stads.

Derfor er det enormt vigtigt, at de får den bedste mulige beskyttelse, når de går på arbejde, blandt andet ved at få stillet inderhandsker, der beskytter huden, til rådighed.

Diskussionen om, hvem der skal betale for inderhandskerne, som også bliver kaldet beskyttelseshandsker, har derfor længe været problematisk og formuleringerne i overenskomsten har ikke tydeligt nok præciseret, hvem der skal købe handskerne. I nogle virksomheder har skorstenfejere derfor fået handsker udleveret, mens det andre steder har været noget, den ansatte selv har skullet sørge for.

Men nu er det slået fast, at inderhandsker er en del af det personlige værnemiddelsudstyr på lige fod med beskyttelsesbriller, masker og åndedrætsværn. Derfor er det nu en del af det udstyr, som arbejdsgiveren skal stille til rådighed. Det blev Blik og Rørarbejderforbundet enige med Skorstensfejerlauget om i november.

Forbundet er derfor i samarbejde med skorstensfejermestrene ved at udarbejde mere præcise tekster, som skal godkendes og indskrives i overenskomsten.
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt