Top menu

Derfor er det vigtigt, du stemmer til EU-valget: Arbejdsmiljøet skal strømlines

Dato: 21/05-2019
1480

EU-valget er din mulighed for at påvirke lovgivningen inden for arbejdsmiljø, så det gælder over hele Europa. På den måde kan man sikre, at ingen kan underbyde andre på sikkerheden og vilkårene og sikre, at der skal indføres kontrol af reglerne

− Det her er et helt afgørende valg for lønmodtagere i Europa. Det er her, man har mulighed for at forbedre og bevare lønmodtagerrettigheder og bekæmpe social dumping, siger Blik & Rør-formand Henrik W. Petersen og fortsætter:
− Det er her, man vælger, om det er folk, der vil arbejde for et sundt arbejdsmarked i Europa, eller om man vælger folk, der sætter tjenesteydelser og fri bevægelighed i første række.

Mere lovgivning og kontrol
En undersøgelse har vist, at hele 85 % af europæiske virksomheder har angivet, at en af de væsentligste grunde til, at de lever op til lovkravene om arbejdsmiljø er, at det netop er lovkrav. Samtidigt siger 78 % af de europæiske virksomheder, at en væsentlig grund til, at de forebygger arbejdsmiljøproblemer er, at de vil undgå bøder fra tilsynsmyndigheder.
Det sender et klart signal om, at der skal mere lovgivning og mere kontrol til i hele EU for at komme dårligt arbejdsmiljø til livs.

Skal ikke være varm luft
Det er ikke alle lande i EU, der fører et reelt eller dækkende tilsyn med arbejdsmiljøet. Der er for eksempel meget stor forskel på, hvor ofte tilsynsmyndighederne kommer på besøg. Det gør, at arbejdstagere i nogle EU-lande ikke beskyttes nok, når de tager på arbejde, men også at de kan konkurrere med andre EU-lande ved at underbyde på arbejdsmiljø.
Henrik W. Petersen bakker op om endnu mere kontrol på europæisk plan:
− Hvis der ikke er nogen foranstaltninger og kontrol, og det dermed er noget, der ikke er konsekvenser ved, så er det jo bare varm luft.

Ikke laveste fællesnævner
− Hvis man på EU-plan gør op med de store forskelle, der findes medlemslandene imellem inden for arbejdsmiljø og nedslidning, er der et stort potentiale for et sundere og stærkere arbejdsmarked. Ved at indføre et dækkende, fælles regelsæt i alle EU-landene kan man justere og regulere området, så alle arbejdstagere kan blive beskyttet af lovgivningen, og at der ikke konkurreres på et fysisk dårligt og nedslidende arbejdsmiljø. Jeg ønsker til hver en tid ikke, at niveauet skal være laveste fællesnævner, men tværtimod højeste, understreger Henrik W. Petersen.

Farlige stoffer og kræft
Arbejdsbetinget kræft er den væsentligste dødsårsag i arbejdsmiljøet i EU. Som de forskellige regler er i dag, har nogle medlemsstater flere grænseværdier ved brug af farlige stoffer, andre lande har færre. Det medfører ulighed i beskyttelsen af arbejdstagerne, og det giver en ulige konkurrence landene imellem. Målet bør være, at vi skal hæve samtlige EU-lande til samme høje niveau.
Det skal være arbejdsgivers pligt at sikre de materialer, som deres medarbejdere skal arbejde med, ikke vil skade dem, såsom f.eks. man ser det med asbest. Det skal gælde over hele Europa

Selvstændige skal medtages
Selvstændige virksomheder og enkeltpersoner er ikke dækket af EU’s arbejdsmiljøregler. Og EU-reglernes definition af, hvornår man arbejder for en arbejdsgiver, er snæver. Selvstændige arbejder typisk inden for fag, hvor der er høj risiko for at komme til skade eller blive nedslidt som for eksempel i byggeriet. Når man arbejder side om side med andre arbejdstagere fra andre lande med andre regler, kan deres handlinger få betydning for andres sikkerhed og sundhed.

Forhindre underbydning
Omkring halvdelen af landene i EU har selvstændige med i deres arbejdsmiljølovgivning, men det er ikke nok. Hvorfor arbejder man ikke for at gøre vilkårene og reglerne lige for alle i hele Europa? På den måde kan man sikre sig, at ingen kommer til at stå i nærheden af f.eks. andre, der arbejder med farlige stoffer uden ventilation eller ved farlige maskiner. I samme ombæring er man igen med til at sikre, at andre landes selvstændige kan underbyde andre ved at arbejde under ringere vilkår.

Stem 26. maj
− Det er vigtige emner for dit arbejdsliv og din hverdag, der er i spil til Europa-parlamentsvalget, og det er derfor uhyre vigtigt, at du tager stilling og tager dig tid til at stemme, siger Henrik W. Petersen.

Ved at tage stilling og stemme til Europaparlamentsvalget d. 26. maj har du indflydelse på dit eget arbejdsmiljø fremover