Top menu

Skal asbesttage forbydes?

Dato: 16/05-2019
1478

I Holland arbejdes der på en lov, der vil forbyde alle asbesttage. I Danmark har vi bygget tage med det asbestholdige eternit i samme grad som i Holland. Det betyder, at mange Blik & Rør-medlemmer dagligt udsættes for asbest i deres arbejde. Skal vi i Danmark kigge på at lave en lignende lov?

Det er almindelig viden, at indånder man bare få asbest-fibre, risikerer man at udvikle den uhyggeligt dødelige lungehindeasbest. Det gælder ikke kun de, som arbejdede med asbest, før det blev ulovligt i Danmark i 1980. Det gælder også de danske håndværkere, der dagligt arbejder med renovering af bygninger, og helt almindelige danskere, der bor under et tag lavet af asbestholdigt cement.

De sidste danske asbesttage, lavet af eternit, der er en blanding af cement, asbest og vand, blev lavet i 1986, og en kæmpe del af den danske boligmasse er stadig belagt med asbestholdige tage.

Som disse tage forvitrer på grund af vind og vejr, frigives de dødens farlige fibre. Selv om eternit ikke kan brænde, så kan tagpladerne knække under brand, og dermed også frigive fibrene.

Holland
I Holland arbejder man på en lov, der vil gøre alle asbesttage ulovlige og pålægge, at alle asbesttage skal være fjernet senest i 2024. Det har startet debatten herhjemme i Danmark, som det kan ses på DR i dag, om vi skal kigge nærmere på et lignende forbud i Danmark.

Der er mange argumenter for og imod, da det isoleret set er relativt få, der rammes af asbest-relaterede sygdomme i Danmark, og en gennemgribende renovering af de danske tage vil være meget dyrt. På den anden side er det menneskeliv, der er tale om, og nu hvor vi kender til farerne ved disse tage, bør vi så ikke gøre noget ved det? Der dør rundt regnet lige så mange af asbest-relaterede sygdomme, som der dør i trafikken hvert år.

Det betyder det for Blik & Rørs medlemmer?
Søren Schytte, forbundssekretær i Blik & Rør med ansvar for arbejdsmiljø og formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg er begejstret for udviklingen i Holland og håber, at det kan få de danske politikere til at lægge sig i selen på asbest-området:

− Jeg synes, det er en fantastisk ting, de har gang i i Holland, og jeg så meget gerne, at man traf samme beslutninger herhjemme. Vi har udfordringerne løbende, når der for eksempel lægges decra-tage oven på eksisterende asbest-tage. Det er udfordringer, vi kommer til at have mange år endnu, og det er udfordringer, som det ser ud til, at de slipper af med i Holland nu.

Medlemmer udsættes alt for ofte
− Ofte lægger vores medlemmer rør oppe på lofterne. På lofterne ligger typisk alle resterne fra dengang asbesttagene blev bygget i sin tid. Der ligger blandt andet støv og asbest-stykker, siger Søren Schytte.

− Der er også blikkenslagerne, der skifter vinduer, der skifter hætter, der laver kviste og andet arbejde oppe på tagene. Det er primært dem, der udsættes for farerne ved asbest i tagene, men det er også rørlæggerne, når de er oppe og udføre rørarbejde på lofterne, fortæller han.

Tilstandsrapporter
Når man køber et hus i dag, er det ikke lovpligtigt at angive, om der er sundhedsskadelige stoffer i bygningen. Det mener Søren Schytte, at der skal ændres på, men erkender, det er op ad bakke:

− Vi kunne ikke komme igennem med at få indført krav til tilstandsrapporten, når vi handler med vores ejendomme. Det ville jo være nærliggende, at vi forbindelse med tilstandsrapportens udfærdigelse også får indført ’hvad er der af sundhedsskadelige stoffer i det her byggeri’. Det skulle ikke kun gælde asbest, men også for eksempel PCB og bly.

Afventer
Holland mangler stadig at få lovforslaget godkendt i sit andet kammer, før det kan blive til en fuldgyldig lov. Vedtaget eller ej, betyder debatten, at vi kan få et øget fokus på problematikken og forhåbentligt fundet en løsning, der kan mindske asbest-udsættelsen for både håndværkere og almindelige borgere.