Søgefelt

Torsdag 25/04 2019

Arbejdstilsynet styrkes med 460 mio.

Et stort flertal i folketinget tilfører Arbejdstilsynet 460 mio. over de næste tre år. Pengene skal blandt andet gå til kontrol af udenlandske virksomheder, nedslidningstruede brancher og styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Et bredt flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har besluttet at bevilge Arbejdstilsynet 460 millioner kroner frem mod 2022. 
 
Det er penge, der skal hjælpe det hårdt trængte arbejdstilsyn med at få ordnede forhold og bruge ressourcerne på blandt andet kontrol af udenlandske virksomheder for at sikre ordnede forhold, vejledning til virksomheder i, hvordan de sikrer et sundt arbejdsmiljø og gennemføre særlige indsatser i nedslidningstruede brancher.
 
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen:
 
Vi har fået sat en tyk streg under, at vi tager arbejdsmiljøet alvorligt, og så har vi fundet midler til at sikre en mærkbar forhøjelse af bevillingen til Arbejdstilsynet, herunder til kontrollen med udenlandske virksomheder, så vi sikrer ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. 
 
Ikke nok
Selv om alle er enige om, at det er en glædelig udmelding, bør der gøres opmærksom på, at Arbejdstilsynet har været beskåret de sidste fire år, og at der skal flere indsatser og penge til:
 
Det glæder os at se, at politikerne over en bred kam nu kan se behovet for et styrket arbejdstilsyn, og vi vil gerne kvittere for dette vigtige skridt. 
 
Det er dog stadig vigtigt at fremhæve, at det stadig kun er et skridt i den rigtige retning, og at der er fortsat behov for at styrke kontrollen og vejledningen af danske virksomheder, så vi kan komme usunde arbejdsforhold til livs og få styrket indsatsen mod social dumping. 
 
Vi ser frem til, der kommer yderligere bevillinger til Arbejdstilsynet, siger Blik & Rørs forbundssekretær med ansvar for det arbejdsmiljømæssige område Søren Schytte.
 
Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen udviser også begejstring for det nye tiltag, men fremhæver også, at det langtfra er nok:
 
Vi ser alene denne aftale som et første skridt, og vi mener der er behov for at gøre mere for at få genoprettet arbejdsmiljøindsatsen, hvilket vi vil arbejde for sker efter valget. 

Her kan du læse pressemeddelsen

Her kan du læse selve aftaleteksten

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt