Søgefelt

Tirsdag 26/03 2019

VVS'ere slides mere end andre

En ny undersøgelse viser, at VVS er et af de fag, der slider allermest på kroppen

Hver tiende VVS’er over 50 oplever, at deres arbejdsevne er stærkt nedsat, halveret eller helt væk. Det er oftest smerter og ondt i kroppen, der begrænser dem i arbejdet, viser en ny undersøgelse fra SeniorArbejdsLiv. De tilføjer til undersøgelsen, at den ikke tager højde for dem, der allerede har forladt arbejdsmarkedet, inden de blev 50.

Blik- og Rørs arbejdsmiljøansvarlige forbundssekretær Søren Schytte er på ingen måde overrasket over de nye tal:

− Vi har medlemmer, der går fra i midten af 30’erne, fordi knæ og skuldre ikke kan mere. De søger typisk hen i andre brancher, hvor kroppen ikke slides så hårdt, fortæller han.

Vigtigt med arbejdsmiljø
Undersøgelsen fra SeniorArbejdsLiv viser ikke overraskende, at nedslidningen er mindre i andre brancher, og den er mindst blandt skrivebordsfolk som jurister, journalister og bogholdere. Forbundssekretær Søren Schytte mener ikke, det bør komme så vidt, at man helt skifter branche, men at man ved forebyggelse, opmærksomhed og italesættelse af arbejdsmiljøet kan komme meget langt.

− Internt arbejder vi med vores arbejdsmiljørepræsentant-kampagne, hvor vi sikrer, at kredsens tillidsmænd har været ude og besøge de nyvalgte AMR'er inden for deres første måned, og hvor alle AMR’er får besøg af os mindst en gang årligt. Vi prøver på den måde at understøtte AMR’en i hans vigtige funktion, siger Søren Schytte.

Arbejdsgiver skal stille krav
Ud over den vigtige funktion arbejdsmiljørepræsentanterne har ude på arbejdspladserne, hvor de kæmper kampen for kollegerne, de tekniske hjælpemidler og at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen, mener Søren Schytte, at der også findes eksterne problemer med arbejdsmiljøet:

− Vi er udfordrede af, at arbejdsgiverne ikke italesætter arbejdsmiljøet. De skal sikre adgangen til de tekniske hjælpemidler, de skal kræve, at de ansatte gør brug af dem. Arbejdsgiveren skal lægge en klar linje, hvor de lægger vægt på arbejdsmiljøet. Hvis de ikke slår i bordet og stiller krav, gør ansatte typisk som de plejer. Det er det, vi skal væk fra, siger Søren Schytte.

Du kan læse mere om undersøgelsen her
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt