Søgefelt

Torsdag 17/01 2019

BAT i høring om klausuler i byggeriet

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget inviterede sammen med Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) til høring om udbud i byggeriet med fokus på sociale klausuler og arbejdsklausuler

I Landstingssalen i eftermiddag blev der afholdt en høring om sociale- og arbejdsklausuler i byggeri i udbud. Der blev diskuteret brug af vikarer, svingende brug af klausuler landet over og mulige faldgruber ved de forskellige initiativer.

Overordnet var der bred enighed om, at der bør indføres et register over, hvilke virksomheder, bygherrer og firmaer der ikke overholder klausuler, om end det blev diskuteret, hvad der skulle til for at ryge ind og ud af et register, og hvem der skulle lave registret.

Derudover var der også stemning for en ensartethed i de klausuler, der bliver lavet og en indføring af ID-kort.

 

Ordbog:

Social klausul:
En bestemmelse i en aftale, der slår visse mindstekrav fast vedrørende produktionen. Disse mindstekrav er som regel retten til organisering og lønforhandling, mindstekrav når det gælder arbejdsmiljø, at der ikke må anvendes børnearbejde og lign. og at man ikke må diskriminere.

Arbejdsklausul:
En arbejdsklausul er, når en udbyder af en opgave laver et dokument, der sikrer, at leverandøren af arbejdet eller opgaven garanterer, at alle i arbejdet som et minimum arbejder efter danske overenskomster.

Høring:
Når myndighederne gør de relevante personer opmærksomme på og bekendt med bestemte og/eller særlige oplysninger, inden der træffes beslutning eller afgørelse om noget.

BAT:
Står for Bygge-, Anlægs- og Trækartellet. Et byggeforbund på politisk og administrativt niveau. De arbejder for overenskomster, arbejdsmiljø, lærlingepladser m.m.

Læs mere om BAT-kartellets tiltag mod social dumping her ...

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt