Søgefelt

Fredag 11/01 2019

Solidaritet: Blik og Rør hjalp med vand i Nairobi

Blik og Rør donerede penge til en vandtank i et slumkvarter i Nairobi til gavn for de ældre Kenyanere. Nu er projektet afsluttet, og de ældre kan nu tjene lidt penge.

I Nairobi i Kenya får de ældre over 70 en lille pension, men den dækker knap mad og slet ikke husleje, medicin. Mange ældre er afhængige af deres børns indtægter, men det er svingende og lave indtægter.

Endnu værre er det for de ældre, hvor deres børn er døde af Aids, og de må brødføde børnebørnene og holde dem i skole. For at få det hele til at løbe rundt må de ældre skrabe lidt penge ind ved småsalg.

Penge til vandtanke
Global Seniorer er en organisation, der har fokus på de ældre i nød i verden. Det er en befolkningsgruppe, der tit overses i ulandsbistand og i indsamlinger. Blik og Rør donerede sidste år et beløb til et ældre-initiativ i Nairobi, hvor frivillige købte og opsatte en ny vandtank i slumområdet Kibera.

Vandtanke, kaldet vandkiosker, er meget almindelige i Nairobis slum, hvor der ikke er vand i husene. Her kan beboere købe vand ved disse kiosker. Vandkiosken, Blik og Rør bidrog til, stod klar i midten af november i år.

De ældre medborgere har fået undervisning i et simpelt regnesystem og i at lave en fordeling, så så mange som muligt kan skiftes til at passe kiosken og på den måde tjene lidt.
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt