Søgefelt

Mandag 17/12 2018

Kampagne for værdig reform

59 organisationer sparker døren ind med en kampagne for værdig reform af fleksjob og førtidspensionen. Vores kolleger, der har nedsat arbejdsevne, skal have bedre muligheder for at fortsætte på arbejdsmarkedet i et fastholdelsesfleksjob. Og de, der næsten ingen arbejdsevne har, skal have fred

Det er fem år siden, at reformen for førtidspension og fleksjob trådte i kraft, og i mellemtiden har vi været vidner til, at det har været meget varieret, hvordan det er blevet fortolket og implementeret: Det har flere oplevet som en uværdig behandling med frustrationer og mistro i kølvandet. 

Rigtigt mange i klemme

Nogle er blevet jagtet ud i meningsløse ressourceforløb, selv om læger og sund fornuft siger, at de skal have lov til at træde ud af arbejdsmarkedet og pleje sig selv.

Man har også set sagsbehandlinger, der er trukket i langdrag, hvor syge, nedslidte eller handicappede bliver sparket rundt i systemet, uden der falder nogen afgørelser.

Arbejdsgivere har oplevet, det har været svært at fastholde medarbejdere med let nedsat arbejdsevne i et fleksjob på grund af regler, der skulle forhindre arbejdsgiveren i at snyde for at få tilskud, men som reelt betyder, at medarbejderen sendes ud i arbejdsløshed.

Skal stoppes

Den ydelse, man får, mens man er i ressourceforløb svarer til kontanthjælp, men det giver ikke mening, for er man i ressourceforløb er man ikke nødvendigvis til rådighed. Det er det, kommunen skal hjælpe med. Oven i modregnes forsikringsudbetalinger for f.eks. tabt arbejdsevne, tilskadekomstpensioner m.v. ydelsen. Ressourceydelsen skal svare til sygedagpenge og forsikringsudbetalinger skal naturligvis ikke modregnes.

Reformen har tydeligvis haft alvorlige konsekvenser for rigtigt mange mennesker, og det mener denne kampagnes bagmænd, der skal gøres op med.

 

Læs mere

 

Følg linket for at læse mere om de seks tiltag, der ønskes, og mød Mette, Kim og Jette, som det er gået ud over

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt