Søgefelt

Onsdag 28/11 2018

Skolernes indeklima halter stadig bagefter

Der mangler stadig at få styr på indeklimaet hos skoleeleverne

Det står sløjt til med luftkvaliteten på de danske skoler. Men en forbedring er ikke udelukkende et spørgsmål om langsigtet politisk og økonomisk prioritering, for skolerne kan også selv medvirke til et bedre indeklima nu og her.

Problematikken er dog på den politiske dagsorden. Gennem en længere periode har Blik- og Rørarbejderforbundet dokumenteret de massive problemer med indeklimaet i de danske folkeskoler, og senest er Dansk Byggeri og SF gået sammen om et fælles forslag til at forbedre forholdende for elever og ansatte på de danske skoler.

Forslaget indebærer bl.a., at kommunerne kan låne 200 mio. kr. ekstra om året alene til skolernes indeklima.

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt