Søgefelt

Fredag 26/10 2018

Medhold i klage i asbest-sag

Blik og Rør har fået medhold i vores klage over, at politiet standsede efterforskningen i en asbest-sag, hvor VVS-firma og bygherre mod bedre vidende lod fire medarbejdere arbejde et sted med dokumenterede asbest-forekomster

− Nu er vi på det spor, som vi hele tiden gerne ville være – netop at få fulgt sagen også i henhold til straffeloven, fortæller forbundssekretær og forbundets arbejdsmiljøansvarlige, Søren Schytte.

− Vi har fået medhold, og statsadvokaten i København har pålagt anklagemyndigheden i kredsen, hvor forseelsen er foregået, at rejse sigtelse mod vores VVS-virksomhed og bygherren.

Politiet valgte i september i år at stoppe efterforskningen af en sag om asbest-udsættelse i et renoveringsarbejde i 2015 til 2016. Inden renoveringsarbejdet gik i gang, blev der lavet en screening, og der blev fundet asbest i blandt andet sokkelplader, fliseklæber og rørbøjninger. Alligevel satte bygherre og VVS-firma håndværkere i gang med arbejdet på pladsen.

– Dette stemmer ikke overens med, at de håndværkere, der har arbejdet på stedet, til politiet har forklaret, at de før igangsættelsen af renoveringen af deres arbejdsgiver blev gjort bekendt med, at der ikke fandtes asbest på stedet, står der i sagsakterne.

Arbejdstilsynet på pladsen
Der bliver arbejdet på renoveringsarbejdet uden værnemidler eller andre hensyn, og dermed blev håndværkerne udsat for en asbest-risiko.

− Den tilsynsførende konstaterer, da han er ude på pladsen, at der er foregået en asbestudsættelse, og det fremgår af rapporten, og at arbejdet på renoverings-opgaven har foregået hen over halvandet år, hvor man både fra bygherre og virksomhedens side har været klar over, at der er asbestforekomster inde i byggeriet, fortæller Søren Schytte.

− Arbejdstilsynet bliver sendt ud på pladsen på et tidspunkt, hvor man har fået afgrænset problemet. Så arbejdstilsynet konstaterer bare, at nu har man styr på det, og så giver de alene det, der hedder ”en afgørelse uden handlepligt”. Det mener vi jo er ganske utilstrækkeligt i forhold til den meget grove forseelse, som vi mener, det reelt er.

Blik og Rør melder bygherren og VVS-firmaet til politiet, som efter lang tids nølen vælger at lukke efterforskningen i sagen. Det klagede Blik og Rør over, og det er den klage, vi nu har fået medhold i.

− Nu må vi se, hvordan det ender, og hvornår det bliver berammet til retten og således, siger Søren Schytte, som er klar i spyttet, når det kommer til sagens alvor: − Det er en sag, vi har valgt at få prøvet af ved domstolene, netop fordi vi mener, den er så grov, og vi mener, sat lidt på spidsen, så er det jo dybest set mordforsøg at sætte folk i gang med at arbejde med asbest, når man ved, det er der.
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt