Top menu

Styrk dagpengene

Dato: 26/09-2018
1345

Næsten halvdelen af danskerne frygter for deres økonomiske situation, hvis de mister deres job. Ny kampagne fra LO-fagbevægelsen sætter fokus på dagpengene.

I de kommende uger vil danskerne opleve radiospot, udendørsreklamer, artikler og meget mere, der alle sætter fokus på dagpengene. Det er LO-fagbevægelsen, der er gået sammen om en kampagne, der skal vække politikerne, så de vender udviklingen.   

I kampagnen foreslår LO-forbundene et stop for forringelserne af dagpengene nu. Dagpengene skal følge udviklingen i lønnen, så dagpengene bliver ved med at have samme værdi fremover. 

Trygheden presset
Mange af os oplever i løbet af livet at stå uden for arbejdsmarkedet. Det, at miste sit arbejde kan ske for alle. Derfor skal vi også sammen sørge for, at arbejdsløshed aldrig slår os omkuld. 

Desværre er trygheden i vores flexicurity-model presset. Siden midten af 90’erne er værdien af dagpengene nemlig faldet fra 63 procent til 54 procent i 2018 for den gennemsnitlige LO-arbejder (brutto). Det svarer til et fald i dagpengene på 2.500 kr. om måneden eller 30.000 kr. om året.  

Og det fortsætter frem mod 2025. Til den tid vil værdien af dagpengene være faldet til 50 procent for en LO-arbejder. Og 54 procent i gennemsnit for alle. 

Stigende frygt
Et stigende antal danskere frygter at få svært ved at klare udgifterne i hverdagen, hvis de havner på dagpenge. Det viser en undersøgelse, som Danmarks Statistik har lavet for LO. 

I undersøgelsen erklærer mere end fire ud af ti løn- og dagpengemodtagere sig uenige i, at dagpengesystemet giver tryghed omkring deres økonomiske situation. 

Genopret sikkerheden
For en genopbygge tilliden til dagpenge systemet stiller LO og de enkelte forbund tre konkrete forslag: 

1. At stoppe faldet i dagpengenes værdi og løfte den maksimale årlige dagpengesats med i alt 13.400 kr. (2018-niveau) frem mod 2025.

2. At medlemmernes statsbidrag fastholdes efter de gældende regler, selvom den maksimale dagpengesats løftes (medlemsbidraget skal reguleres med prisudviklingen – og ikke stigningen i dagpengesatsen – frem mod 2025).

3. At medlemsbidraget halveres for beskæftigede unge under 25 år, der ikke er omfattet af den eksisterende kontingentfritagelse. Det vil i praksis betyde, at kontingentet (før skat) falder med lidt over 2.000 kr. om året eller ca. 37 procent.

Se mere om dagpengekampagnen på lo.dk...