Søgefelt

Mandag 17/09 2018

Politisk enighed om indsats mod asbest

Bred aftale skal forebygge udsættelse for asbest.

Selv om det er mere end 30 år siden, at asbest blev forbudt i Danmark, er der stadig risiko for at blive udsat for det farlige stof. Derfor har et bredt politisk flertal nu indgået en aftale, hvis formål er at sikre, at færre ansatte i byggeriet udsættes. 

Udsættelsen sker først og fremmest, hvis man arbejder i gamle bygninger, hvor det engang så udbredte materiale dukker op med jævne mellemrum. Også VVS'ere risikerer i flere sammenhænge at støde på asbest under arbejdet. 

Tidligere på året fremsatte en arbejdsgruppe med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter 20 anbefalinger til mulige forebyggende initiativer. Det er disse anbefalinger, der nu ligger til grund for den politiske aftale. 

Fire hovedtemaer 
I overskriftform er temaerne i anbefalingerne: 

Vejledning og kommunikation 
Mere konkret indebærer det blandt andet: 

Bred aftale 
Aftalen er indgået mellem regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. 

BFA i Bygge & Anlæg har tidligere lanceret hjemmesiden ’asbesthuset’ (se illustrationen herover). Her kan man se, hvor farerne lurer og ikke mindst er der gode råd om, hvad man stiller op, hvis man støder på asbest.
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt