Top menu

Ny aftale: Beskæftigelsesindsatsen over for ledige gøres enklere

Dato: 24/08-2018
1327

Regeringen, S, DF, SF og De Radikale har i dag indgået en fornuftig aftale om en enklere beskæftigelsesindsats. Hermed bliver det lettere for både ledige og medarbejdere at forstå reglerne, og det giver samtidig mere ansvar til a-kasserne.

Pressemeddelelse fra LO og FTF: 

- Det er vigtigt, at loven er til at forstå. I en årrække er der indført flere regler, hvilket har betydet et uoverskueligt system. Derfor hilser vi regelforenklingen velkommen, så både de arbejdsløse og de medarbejdere, som har til opgave at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet, bedre kan sætte sig ind i loven, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey. 

Mere ansvar til a-kasserne 
Centralt i aftalen står, at a-kasserne, der allerede i dag løfter en stor del af beskæftigelsesindsatsen, skal have et større formelt ansvar. Det betyder, at tusindvis af mennesker i Danmark i starten af deres ledighedsforløb får sin primære gang i a-kassen. 

- Jeg er glad for, at forhandlingspartierne har kunnet se perspektivet i at give mere ansvar til a-kasserne. Ros til partierne for, at de nu omsider viser a-kasserne den tillid, de fortjener. Jeg havde dog hellere set, at a-kasserne havde fået opgaven som en fast ordning i stedet for et forsøg, siger LO-næstformand Ejner K. Holst. 

Frihed under ansvar til kommunerne 
Med aftalen får kommunerne mere frihed til at tilrettelægge indsatsen, men samtidig bliver der holdt skarpt øje med deres resultater igennem nye benchmarking-redskaber, samt etableret bedre mulighed for sanktioner over for de kommuner, der ikke gør det godt nok. 

- Jeg er tilfreds med, at aftalen giver mulighed for indgreb over for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar, siger Bente Sorgenfrey. 

- Det er afgørende, at det bliver de lediges behov, der kommer i centrum for det arbejde, der sker ude i jobcentrene. Det vil vi naturligvis også følge meget nøje, siger LO-næstformand Ejner K. Holst. 

Aftalen indeholder en lang række elementer, hvor nogle er mere fornuftige end andre. LO og FTF er eksempelvis kritisk over for udskydelse af ret og pligt-tilbud til visse grupper. LO og FTF finder det dog positivt, at indsatsen fokuseres mere på dem, der har behov og ikke på dem, der har et job på hånden, at reglerne for voksenlærlinge forstærkes og forenkles, samt at registreringskrav til ledige lempes.