Søgefelt

Torsdag 19/07 2018

Farligt at arbejde i byggeriet - nye tal vækker bekymring

Der sker stadig flere ulykker i byggeriet. Over de seneste fem år er antallet steget med 15 procent. Der er dog sket et fald i antallet af alvorlige ulykker, men kurven skal knækkes over hele linjen, understreger forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet Søren Schytte. 

- Ingen skal komme til skade på sit arbejde, så det bekymrer os i høj grad, at tallene viser, at flere kolleger bliver ramt af en arbejdsulykke i byggeriet, siger Søren Schytte, som er forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet og formand for arbejdsmiljøudvalget i Bygge, Anlægs- og Trækartellet, BAT.

Reaktionen kommer efter offentliggørelsen af nye tal fra Arbejdstilsynet, som netop er blevet fremlagt for Folketingets beskæftigelsesudvalg. 

Enkelte lyspunkter i de nye tal
Der er sket en stigning på 15 procent i antallet af arbejdsulykker i byggeriet over de seneste fem år. Det vækker bekymring, men der er dog også enkelte lyspunkter at spore i de nye tal. Der er sket et fald i antallet af alvorlige arbejdsulykker og arbejdsulykker blandt anlægsarbejdere  

- De nye tal for 2017 giver grobund for forsigtig optimisme, hvad angår anlægsarbejde. Vi håber det holder stik fremover, at færre anlægsarbejdere bliver ramt af en arbejdsulykke. Det glæder os også, at der fra 2016 til 2017 ses pæne fald i forekomsten af alvorlige arbejdsulykker i byggeriet. Men der er samlet set tale om små forskydninger fra år til år, og vi tror ikke, at udviklingen er vendt for byggeriet som helhed. Kurven er ikke knækket, understreger Søren Schytte. 

Appel: Øverst på dagsordenen og politisk handling 
Blik- og Rørarbejderforbundet appellerer sammen medbyggefagene i BAT til, at der findes politiske løsninger på problemet. 

- Arbejdstilsynets nye metode for tilsyn i byggeriet med uanmeldte besøg og tjek af alle virksomheder på stedet løser ikke problemerne, når vi samtidig er vidne til, at Arbejdstilsynet besøger færre og færre virksomheder i byggeriet og giver færre og færre påbud på arbejdspladserne. Og byggeriet skal også selv sætte sikkerheden øverst på dagsordenen. Det skal blive socialt uacceptabelt at have et dårligt arbejdsmiljø, fastslår Søren Schytte. 

De nyeste tal fra Arbejdstilsynet viser, at der var 5.200 anmeldte arbejdsulykker og over 1.100 alvorlige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen i 2017.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt