Søgefelt

Tirsdag 03/07 2018

Dialogen om prislisten er i gang

Forhandlingerne om prislisterne på VVS-området er Overenskomstparterne på VVS-området har indledt dialogen om VVS’ernes prislister. Blik- og Rørarbejderforbundet vil gerne se på forskellige løsninger, men fastholder samtidig, at det nuværende system er blivende – og et eventuelt nyt system kun skal være et frivilligt alternativ.

Ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2017 var det tredje overenskomstforhandling i træk, at uenigheder om Rørprislisten var årsag til, at Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq ikke kunne blive enig om en ny overenskomst. 

I et bilag til Mæglingsskitsen gav forligsmanden derfor lektier for, hvor parterne på VVS-området i overenskomstperioden blev bedt om at finde mulige forslag til nye former for akkord. Såfremt opgaven blev løst, ville det udløse procentvise reguleringer af prislisten i 2018 og 2019. 

Parterne har trukket i arbejdstøjet, og i starten af året afholdte Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal en række medlemsmøder om emnet, hvor knap 500 medlemmer mødte op for at komme med input til, hvad det nye system kunne være. 

- Det var nogle super gode og inspirerende møder. Her fik vi nogle gode inputs og drøftet mange forskellige løsninger og modeller med medlemmerne. Det har naturligvis indgået i det videre arbejde, og bruges også i den dialog vi har med arbejdsgiverne i Tekniq, forklarer Max Meyer.   

Vil fastholde nuværende system 
Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq har haft de første dialogmøder i maj og juni. Blandt de mange emner, som er drøftet, er også muligheden for at indføre et alternativt prislistesystem baseret på tid. 

- Det er kun en skitsering af, hvordan et system baseret på tid kunne bygges op, og der er lang vej til et decideret forslag. Et nyt system har kun gang på jord, hvis vi fastholder det nuværende akkordsystem og samtidig fastholder de generelle bestemmelser. Det nye system skal i øvrigt være et frivilligt alternativ, som sikrer medlemmerne ordentlige vilkår og fagretlig behandling, understreger forbundsformand Max Meyer.   

Et moderne system
Der har tidligere eksistereret en model baseret på tid – såkaldt normtid. Det system forsvandt, da der var delte meninger om at bruge det. Hvis der skal indføres en nyt normtids-systemet, skal det først ske efter en kraftig modernisering, fastslår Max Meyer. 

- Vi har Rørprislisten, som vi ønsker at holde fast i. Men vi vil gerne se på mulige alternativer for måske at få flere servicesvende til at bruge akkordsystemet, siger Max Meyer.  Han fortæller, at forslaget til den alternative prisliste skal drøftes i det fælles forhandlingsudvalg, som er nedsat med repræsentanter fra Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal.
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt