Søgefelt

Torsdag 21/06 2018

Energioptimering og dårligt indeklima på den politiske dagsorden

Blik- og Rørarbejderforbundet deltog i en række debatter og events på årets Folkemøde. Det lykkedes blandt andet at få sat ekstra fokus på problemerne med dårligt indeklima i skolerne, hvor der er stort behov for skrappere krav til rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.

I hele 91 procent af landets skoleklasser er indholdet af CO2 så højt i løbet af en skoledag, at det overskrider reglerne.

Indeklimaet i de danske folkeskoler er så dårligt, at det påvirker elevernes indlæringsevne. Derfor arbejder Blik- og Rørarbejderforbundet for skrappere regler for rensning og vedligeholdelse af eksisterende ventilationsanlæg.   

På Folkemødet på Bornholm lykkedes det at få sat problemerne på den politiske dagsorden, og politikerne var både chokerede og overraskede over omfanget og betydningen af skolernes dårlige indeklima. 

- Vi er godt tilfredse med, at det er lykkedes os at få sat det dårlige indeklima og behovet for rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlæg på dagsordenen. Vi er allerede i dialog med den ansvarlige minister og en række politiske ordførere på området, og de har indvilget i at holde møde med os i de kommende måneder, siger næstformand Henrik W. Petersen fra Blik- og Rørarbejderforbundet. 

Behandler grise bedre en børn
Sidste år dokumenterede Blik- og Rørarbejderforbundet, at en del af problemet med dårligt indeklima skyldes dårlig praksis i forbindelse med rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlæg, samt at der i praksis ikke findes et velfungerende tilsyn.

I samarbejde med Skorstensfejerlauget var politikere fra Folketinget inviteret til debat. Her blev de præsenteret for det paradoks, at reglerne for ventilation i en svinestald er skrappere og mere regulerede end for alle landets skoler. 

Det dårlige indeklimas negative påvirkning på børns indlæringsevne blev det mest debatterede emne, da energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V) sammen med Magnus Heunicke (S) og Christian Poll (ALT) dystede i viden om energi, energibesparelser og potentialet ved energirenovering. 

- Det kom nok lidt bag på dem, hvor store problemerne er. Men nu ved de præcist, hvad det drejer sig om, og det er vores opfattelse, at de er lydhøre overfor, at der skal ske noget på området, siger Henrik W. Petersen. 
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt