Søgefelt

Fredag 01/06 2018

Nu skal asbesten væk

Arbejdsgruppe fremlægger 20 anbefalinger om asbest.

Selv om det er over 30 år siden, at asbest blev forbudt i Danmark, findes det livsfarlige materiale fortsat i ældre bygninger. Nu er en arbejdsgruppe kommet med 20 anbefalinger, der indeholder forslag til mulige initiativer, som kan medvirke til, at færre arbejdstagere fremover vil blive udsat for asbest. 

Anbefalingerne er netop blevet fremlagt for beskæftigelsesministeren, der har taget godt imod dem. Det var ham selv, der i foråret 2017 nedsatte arbejdsgruppen. 

Fire temaer 
De 20 anbefalinger er bygget op om fire temaer: 

Af kataloget fremgår også, at byggeriets parter vil fremme, at den ældre bygningsmasse i Danmark på sigt bliver fri for asbest.

Søren Schytrte fra Blik- og Rørarbejderforbundet repræsenterede VVS'erne og de øvrige byggefag fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) i arbejdsgruppen.

I en fælles pressemeddelelse fra parterne siger BAT-formand Kim Lind Larsen blandt andet: 

- Asbest er stadig en stor udfordring i byggebranchen. I byggefagene i BAT oplever vi, at mange kolleger er i risiko for at blive udsat for asbest. Vi er glade for, at det er lykkedes at nå til enighed om en handleplan om asbest, som vil begrænse risikoen for at blive udsat for asbest. 

Godt grundlag 
BAT uddyber holdningen til anbefalingerne i et nyhedsbrev. Her hedder det blandt andet: 

”BAT bakker selvsagt op om afrapporteringen til ministeren med de 20 anbefalinger. BAT vurderer, at anbefalingerne er et godt grundlag for at opgradere arbejdet med at begrænse risikoen for, at vores kolleger i byggeriet udsættes for asbest. 

Udmøntningen af anbefalingerne kan snart begynde. Hovedparten af udmøntningen vil ske i BFA-BA og Arbejdstilsynet. 

Udmøntningen af nogle af anbefalingerne forudsætter ekstra midler. Parterne vil i fællesskab søge ekstern finansiering, bl.a. fra fonde med fokus på byggeri og arbejdsmiljø, hvis ministeren ikke tilvejebringer de nødvendige midler.” 

Læs mere: Alle anbefalinger og bilag kan findes her...

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (BFA) i Bygge & Anlæg har tidligere lanceret hjemmesiden ’asbesthuset’. Her kan man se, hvor farerne lurer og ikke mindst, hvad man stiller op, hvis man støder på asbest.

JJ, DEF

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt