Søgefelt

Onsdag 09/05 2018

Arbejdstilsynet advarer efter ny graveulykke

Ny tragisk dødsulykke i forbindelse med udgravninger får Arbejdstilsynet til at påminde entreprenører om at overholde de arbejdsmiljøregler, der er for udgravning. Det skriver Arbejdstilsynet i en meddelelse.

De seneste 18 måneder, er der sket tre dødsulykker, hvor personer er blevet begravet fordi jorden omkring dem er styrtet sammen. Fælles for ulykkerne er, at de kunne være undgået, hvis de regler og retningslinjer, der er for gravearbejde, var blevet overholdt. 

- Vi oplever på vores tilsyn, at der er en tendens til at undervurdere den fare, der kan være forbundet med gravearbejdet. De tre dødsulykker viser netop, at det er dødsensfarligt ikke at efterleve Arbejdstilsynets regler. Reglerne for, hvordan den type arbejde skal udføres er klare og burde være kendte i branchen. Men vi kan jo se, at denne type ulykker bliver ved med at ske, så derfor sender vi denne advarsel ud til entreprenører, kloakmestre og andre brancher, hvor gravearbejde er en del af jobbet, siger Lene Teilberg, tilsynschef for byggeri og anlæg.   

Hun forklarer, at det er uhyre vigtigt – inden spaden eller gravemaskinen bliver stukket i jorden – at arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte risikovurderer og planlægger graveopgaven, så graveopgaven kan udføres sikkert. 

- Dødsulykkerne kan undgås ved at grave med anlæg eller etablere afstivning. Det gælder også i dybder under 1,7 meter, hvis der fx skal udføres knæliggende arbejde i udgravningen, siger Lene Teilberg.   

Ved risikovurderingen af graveopgaven bør der bl.a. indgå, hvor dybt der skal graves, om jorden er blød eller våd, om der tidligere er blevet gravet, om der er installationer i jorden, og om det er tæt på tung trafik, der kan påvirke jordens stabilitet.   

I to af de tre dødsulykker er siderne gravet meget lodrette og i knap to meters dybde. Her skulle der for at sikre hullet mod sammenskridning være foretaget afstivning fx med gravekasse eller gravet med anlæg. På den måde havde man undgået, at den omkringliggende jord skrider sammen. Ved en ulykke, der fandt sted i januar 2017, var den opgravede jord lagt så tæt på kanten, at jorden styrtede ned i hullet igen.   

Man kan læse om reglerne for gravearbejde i At-vejledningen om gravearbejde, eller i Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg.
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt