Søgefelt

Tirsdag 06/03 2018

Kampagne: Husk at anmelde arbejdsulykken

Ny kampagne skal bringe det officielle tal for arbejdsulykker tættere på virkeligheden

Ifølge Arbejdstilsynet er det kun omkring halvdelen af alle arbejdsulykker, der også bliver anmeldt som arbejdsulykker. Situationen er formentlig den samme på VVS og skorstensfejernes arbejdsområder. 

De manglede anmeldelser er problematiske for de pågældende, der kommer ud for dem, idet de måske går glip af erstatning, men de er også problematiske i forhold til mulighederne for forebyggelse: Jo mere viden, des bedre muligheder. 

Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde arbejdsulykker, men også medarbejderne har indflydelse på, om det sker – og alle parter har interesse i, at det sker. Derfor starter Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Videncenter for Arbejdsmiljø nu en kampagne, der skal rette op på tingenes tilstand.  

Kampagnen er netop blevet søsat med overskriften ”Gør det nu!”. Den skal ifølge en omtale på Arbejdstilsynets hjemmeside være med til at sikre, at langt flere ulykker anmeldes. 

Til formålet er der lavet en særlig side, der kommer ’rundt om’ situationerne i forbindelse med anmeldelserne: Der er definitioner på og generel orientering om arbejdsulykker, og der er link, så man hurtigt kommer frem til anmeldesystemet EASY, orientering om reglerne på området og gode råd om forebyggelse. 

Ifølge Arbejdstilsynet skyldes de manglende anmeldelser både myter og manglende viden. Hensigten med kampagnen er at gøre op med myterne og sprede viden om, hvad og hvordan man skal anmelde.

Læs mere om kampagnen her...
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt