Søgefelt

Fredag 09/02 2018

Anmeld skaden: 89 millioner kroner til medlemmerne

Nye tal viser, at Blik- og Rørabejderforbundet har hentet næsten 89 millioner kroner i erstatning for arbejdsskader til medlemmerne i 2017, heraf næsten 21 millioner kroner, som medlemmer har fået i hånden samme år. Desværre er der mange medlemmer, som aldrig får anmeldt deres arbejdsskader. VVS'er Klaus Lønborg gjorde – heldigvis.

Det går nok over om et par dage. Det nåede Klaus Lønborg også at tænke, efter han for snart otte år siden på arbejde fik et vred i sit ene knæ. Men da knæet blev varmt og ømt tog han til lægen, og der var en skade på hans menisken.

Efter at have fået et nyt jag under en øvelse på et førstehjælpskursus, hvor instruktøren lagde ham i aflåst sideleje, var det nødvendigt med en operation.

- Noget, jeg har erfaret, er, at man skal lægge den der kække håndværker-attitude væk. Især når man taler med lægen. Det kan tolkes som om, at alt er godt, og det var det jo ikke.

Måtte skifte job
Nu har Klaus Lønborg et kunstigt knæ. Han har i 2017 fået udbetalt en større erstatning udregnet i forhold til hans løn. Han er ikke længere i stand til at arbejde i off-shore-industrien.

- Min læge anbefalede mig et mindre hårdt arbejde både for at skåne det opererede knæ og det andet knæ. Nu arbejder jeg på Rigshospitalet med serviceopgaver. Det er ærgerligt, at sådan en skade skal sætte begrænsninger i ens virke, fortæller Klaus Lønborg, som beretter om en fair behandling af sin daværende arbejdsgiver.

- Jeg tror, der er mange, der er bange for at anmelde skader. De tror, at mester bliver personligt hængt ud for det, og de tror, at de står bedre i forhold til firmaet, hvis de ikke anmelder det. Det er tåbeligt.

For få anmelder skaden
Blik- og Rørarbejderforbundet har fået 144 anmeldelser for arbejdsskader i 2017.

- Hver en arbejdsskade er en for meget. Der skal gøres meget mere i både VVS- og skorstensfejerbranchen for at undgå arbejdsskader. Det her skal endda ses i lyset af, at der reelt sker endnu flere arbejdsskader – nok dobbelt så mange, end der bliver anmeldt. Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen. Anmeld nu de skader, understreger Søren Schytte, som er forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet og formand for arbejdsmiljøudvalget Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT).

I 2017 er der samlet set hentet næsten 21 millioner i erstatning til medlemmerne, som de har fået i hånden samme år. Regnet sammen for hele arbejdslivet for de medlemmer er det i alt 89 millioner.

Fremover vil Blik- og Rørarbejderforbundet benytte sig af en ny opgørelsesmetode. Her tælles beløbet ikke sammen for hele arbejdslivet, men frem til den dato, hvor sagen skal behandles igen. Tallet efter den nye opgørelsesmetode beløber sig til 30 millioner kroner for sager, som er afgjort i 2017.

Tallet fordeler sig på 289 sager, hvoraf cirka 50 sager er afgjort uden erstatning, og 52 sager er afsluttet, hvor arbejdsskaden ikke kunne anerkendes.

Der er 281 sager for medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet, som venter på afgørelse. Sager bliver typisk afgjort indenfor et til to år, men der er også sager tilbage fra 2012, som der ventes afgørelse på.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt