Søgefelt

Fredag 09/02 2018

Asbestsag samler støv hos politiet

Kan man forestille sig, at politiet undlader at rejse sigtelse i en mordsag, selv om de har fået navnet på den skyldige?

Det vil for mange være fuldstændig utænkeligt. Ikke desto mindre er det sådan, vi i Blik- og Rørarbejderforbundet har det, efter at vi sidste år anmeldte et VVS-firma og bygherren bag et større renoveringsprojekt i Nordsjælland for at bryde loven ved asbestarbejde.

Hvert år dør cirka 130 personer af lungehindekræft, der kan forårsages af arbejdet med asbest. For selvom det blev forbudt at bruge asbest i Danmark midt i 1980’erne, findes der stadig mange tusinde tons asbest i bygninger rundt om i landet.

Håndværkere som for eksempel VVS’ere, blikkenslagere og tømrere er derfor i særlig risiko for at blive ramt af de dødbringende asbestfibre.

Det er årsagen til, at vi i Blik- og Rørarbejderforbundet bruger mange ressourcer på at holde fokus på problemerne med asbest. Desværre viser sagen fra Nordsjælland, at politiet ikke tager det alvorligt.

Sagen fra Nordsjælland kan vel nærmest betragtes som en ren tilståelsessag. Sammen med anmeldelsen havde vi vedlagt Arbejdstilsynets dokumentation på, at der er sket brud på loven. Vi havde også medsendt udbudsmaterialet, hvor der stod beskrevet, at der var asbest i bygningerne.

Trods advarslerne på forhånd, var der ingen som ulejligede sig med at informere de fire VVS’ere, som i halvandet år fjernede gamle vand- og varmerør fra boligblokkenes kælderrum om, at stedet var propfyldt med asbest.

Efter Blik- og Rørarbejderforbundets opfattelse, kan det sammenlignes med uagtsomt manddrab. Derfor undrer vi os stadig over, at sagen blot samler støv hos Nordsjællands Politi.

For os slutter sagen bestemt ikke her. Vi vil fortsat presse på for at Nordsjællands Politi lever op til deres ansvar. Samtidig opfordrer vi ansvarlige politikere og ministeren til at gå ind i sagen.

Problemerne med asbest er alt for vigtige til, at de bare skal ligge og samle støv.

Max Meyer
Forbundsformand

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt