Søgefelt

Fredag 10/08 2012

Lønmodtagere klar til blokader mod ringere løn

Et flertal af lønmodtagerne vil have blokader, hvis deres overenskomst opsiges og erstattes af en dårligere med en ny fagforening.

En tidligere undersøgelse har vist, at et flertal af danskerne støtter Venstres og Dansk Folkepartis forslag om at gøre det ulovligt for fagforeninger at blokere virksomheder, der indgår ny overenskomst med en anden landsdækkende lønmodtagerorganisation.

Men hvis éns egen løn- og arbejdsvilkår trues af forringelser, er sagen en helt anden. Så mener et klart flertal, at fagforeningen med den oprindelige overenskomst bør reagere med blokade, viser ny undersøgelse, som Voxmeter har gennemført for Ugebrevet A4.

Næsten seks ud af ti - nemlig 56 procent - af lønmodtagere, der har overenskomstreguleret arbejde, erklærer sig enige i, at fagforeningen bør skride ind med blokade, hvis deres arbejdsgiver opsiger overenskomsten og i stedet indgår overenskomst med en anden fagforening, som vil give dem mindre i lønningsposen. Færre end hver fjerde er uenige i synspunktet.

Dermed ser danskernes holdning til blokader ud til at afhænge af, hvor konkret man spørger til den. Da Rambøll/Analyse Danmark på baggrund af den ophedede konflikt om Restaurant Vejlegården spurgte befolkningen på et abstrakt plan om deres holdning til blokader, var mønstret det stik modsatte.

I undersøgelsen, der blev bragt i Jyllands-Posten 1. august, bakkede 58 procent op om et forbud mod blokader af 'virksomheder, som i forvejen er dækket af en kollektiv overenskomst med en anden landsdækkende lønmodtagerorganisation'. Færre end hver fjerde erklærede sig uenige i forslaget.

For arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, professor Henning Jørgensen, bekræfter undersøgelsen fra A4, at danske lønmodtagere ikke vil gå ned i løn. Det finder han langt fra overraskende. Og det var forventeligt, at det ville give et andet syn på fagforeningernes blokaderet, når man rykker problemstillingen tæt på de adspurgtes egen velfærd, mener arbejdsmarkedsforskeren.

Han har været stærkt kritisk over for undersøgelser med abstrakte udsagn om retten til at konflikte, som de adspurgte bare skal tage stilling til.

- Svar af den type er ikke forbundet med hverken erfaringer eller vurderinger. Og man ved aldrig, hvor meget folk ved. De aner ganske enkelt ikke, hvad de har svaret på. Mange, ikke mindst unge, er historieløse, siger Henning Jørgensen.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt