Søgefelt

Torsdag 30/11 2017

Massiv modstand mod nedskæringer på Arbejdstilsynet

Fagforeninger og oppositionen i Folketinget advarer mod regeringens planer om at spare 65 mio. kroner årligt på Arbejdstilsynet i den kommende finanslov.

Regeringen har bebudet massive besparelser på Arbejdstilsynet forud for de igangværende forhandlinger om ny finanslov. Men de planer betyder en massiv forringelse af arbejdsmiljøindsatsen i Danmark, mener en række fagforeninger og opposition i Folketinget. 

Modstanderne af regeringens forslag ønsker at sikre indsatsen for arbejdsmiljøet og holde hånden under Arbejdstilsynet, for på den måde, at forhindre, at der bliver afskediget 70 medarbejdere og sker yderligere forringelser af kontrollen på arbejdspladserne. 

Finansieringen af de 65 mio. kroner årligt til Arbejdstilsynet vil oppositionen hente fra de 2,5 mia. kroner der årligt er afsat på finanslovsreserven.   

Formanden for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg, Søren Schytte, både håber og forventer, at partierne bag finansloven alligevel ikke skærer i tilsynets bevilling.   

- Beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen, V, red.) har erkendt at arbejdstilsynet er underfinansieret og derfor tror jeg på, at man ruller de bebudede besparelser tilbage. Lige nu ser vi en masse afledte omkostninger i form af nedslidning og ulykker og derfor vil pengene komme tifold igen, hvis man tilfører flere penge til Arbejdstilsynet, siger han til Licitationen.   

Ulykkestal peger den forkerte vej 
Arbejdstilsynet opgjorde i marts branchens ulykker i 2016. Hvor der i 2015 blev anmeldt 4.881 ulykker i byggeriet, var tallet i 2016 oppe på 5.177 ulykker svarende til en stigning på 6 procent.   

Hos BAT-Kartellet forventer Søren Schytte ikke, at ulykkeskurven vil blive knækket, når tallene fra 2017 er klar til foråret.   

- Vi ser ingen tegn på, at det vil gå den rigtige vej. Der er ingen tiltag på bygge- og anlægsområdet, der kan gøre at antallet af ulykker falder, siger han til Licitationen.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt