Søgefelt

Tirsdag 31/10 2017

Trepartsaftale peger i den rigtige retning

Højere godtgørelse og bedre økonomi for skolerne giver hele området for voksen- og efteruddannelsen et tiltrængt løft. Aftalen giver anledning til et få opdateret og revideret udbuddet af kurser til medlemmerne.

Efter fire måneders forhandlinger har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse. 

Den skal gøre voksen- og efteruddannelse langt mere attraktivt for både arbejdsgivere og lønmodtagere, efter en række år, hvor aktiviteten er faldet på området. 

- Aftalen indeholder en højere godtgørelse for deltagelse i voksen- og efteruddannelse, og skolerne sikres en bedre økonomi. Det er afgjort blandt de ting, som i aftalen peger i den helt rigtige retning i forhold til de første udmeldinger, hvor regeringen ønskede at lave en generel beskæring  i antallet af AMU-kurser, siger Kim Fusager Balle fra Blik- og Rørarbejderforbundet.   

Med den indgåede trepartsaftale neutraliseres de årlige sparekrav til AMU-skolerne, som i stedet erstattes af et samlet økonomisk løft i forhold til finanslovsforslaget på over 400 millioner kroner i aftaleperioden.   

Kurser med lav efterspørgsel udfases
Som en del af aftalen, vil der ske en oprydning antallet af kurser. Særligt de kurser, som har en meget lav søgning risikerer at blive lukket ned.   

- Mens vi har en fin søgning til kurserne på VVS- og skorstensfejerområdet, så har vi en udfordring med søgningen til flere af vores kurser for blikkenslagere. Vi skal derfor i gang med at revidere og opdatere indholdet på kurserne, så de retter sig mod en bredere målgrupper og fører til flere deltagere, siger Kim Fusager Balle.   

Aftale til 2,5 milliarder   
Blik- og Rørarbejderforbundet ser frem til et endnu tættere samarbejde med arbejdsgiverne om en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats.   

- VVS’ernes og skorstensfejernes jobmuligheder bliver bedre, hvis man løbende får opdateret sin faglige viden og forbedret dine almene læse-, skrive- og IT-færdigheder. Derfor er trepartsaftalen vigtig for medlemmerne, siger Kim Fusager Balle om aftalen til en samlet værdi af 2,5 milliarder kroner.  
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt