Søgefelt

Mandag 30/07 2012

Vejlegården: Agurketid eller et politisk opgør?

Gode kollegaer
Vi ser i disse dage medierne flyde over med artikler og historier om den ”stakkels” cafeejer i Vejle og de onde fagforeninger der truer den ”stakkel”, til at indgå en overenskomst med 3F.
Kampen i Vejle – er en ganske almindelig faglig kamp, som vi i dansk fagbevægelse har udført dag efter dag, uge efter uge og år efter år.

Vi kan som en overenskomstbærende organisation, selvfølgelig ikke stiltiende se til at andre laver aftaler på vores områder, uanset om vi taler om restaurationsbranchen eller VVS arbejde.

Når der i den konkrete sag, er tale om en arbejdsgiver der indgår en aftale med Kristelig arbejdsgiverforening, der underbyder den aftale der normalt er gældende på området, ved fx at ligge 10.- til 20.- kr. under mindstelønnen, ved at acceptere en arbejdsuge på 45 timer uden overarbejdstillæg, ved en mindre betaling for arbejde på helligdage osv., burde det være klart for alle, at en sådan aftale, vil virke konkurrerende på de andre virksomheder i området, og dermed tvinge lønniveauet ned i hele den branche.

Lad os forestille os, at vi i en by som Odense, havde en mellemstor VVS arbejdsgiver, der havde indgået en overenskomst med en arbejdsgiverforening, der underbød vores hovedoverenskomst med Tekniq.

Deres aftale kunne jo være analog med den Vejlegården har fået, med en mindsteløn der lå under den vi har med Tekniq, flere arbejdstimer, dårligere SH betaling, måske ingen ret til efteruddannelse eller 6 ferieuge?

Der skal vel ikke meget fantasi til at se, at de andre VVS virksomheder i Odense ret hurtigt vil miste deres kundegrundlag i konkurrence med et sådan firma, og dermed enten lukke eller tvinge deres ansatte ned på de samme dårlige betingelser som den virksomhed, der har tegnet en overenskomst uden for området.

Men her i agurketiden, er det svært at komme til medierne med saglige argumenter, så kære kollegaer, denne lille notits, til jeres egen debat, for jeg er næsten sikker på, at vi også har medlemmer i Blik og Rørarbejderforbundet, der syntes det er en ”uretfærdig kamp” og ”synd” for den stakkels arbejdsgiver på Vejlegård.

Fortæl til dem, at den løn, den arbejdstid, den frihed til uddannelse, den betaling til deres fremtidige pension, IKKE er noget nogen arbejdsgiver har ønsket, men er noget vi i den RIGTIGE fagbevægelse, ved at stå sammen, har skaffet til alle de ansatte.

Må jeg ønske jer en fortsat god sommer, og ser frem til at de danske medier igen får noget seriøst at beskæftige sig med, såsom manglende lærepladser, ledige der er på vej ud af dagpengesystemet, folk der bliver nedslidt af at passe deres job, vækst i vort samfund osv.

Mange hilsner
Max Meyer
Forbundsformand

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt