Søgefelt

Fredag 29/09 2017

Pressemeddelelse: Ikke-fungerende indeklimatilsyn skader børns indlæring og trivsel i folkeskoler og daginstitutioner

En del af indeklimaproblemerne i folkeskoler og daginstitutioner lader sig let løse – der skal blot en bedre vedligeholdelsespraksis til. Det kræver dog, at det kommunale tilsyn kommer til at fungere.

”Vi behandler vore svin bedre end vores børn”, lyder et udsagn i undersøgelsen. Sagen er, at regulering og vedligeholdelse af ventilationsanlæg er forskelligt reguleret i henholdsvis en svinestald og en folkeskole. I en svinestald renses og vedligeholdes ventilationskanaler og anlæg jævnligt og automatisk. I folkeskoler og daginstitutioner kan der gå år imellem, viser Blik og Rørarbejderforbundets stikprøvekontrol.  

En række solide videnskabelige undersøgelser har det seneste årti  klart dokumenteret, at indeklimaet i danske folkeskoler er i kritisk tilstand. I mere end halvdelen af klasselokalerne er CO2-indholdet – den klareste markør for indeklimaets tilstand – langt over grænseværdierne. 

Gamle bygninger, behov for omfattende investeringer (som kommunerne ikke har) angives som grunde til, at man – trods den solide dokumentation – ikke i de forløbne år har fået gjort noget ved problemet.  Nu viser Blik- og Rørarbejderforbundets stikprøvekontrol, at en del af problemet ikke handler om omkostninger, men om en dårlig praksis i kommunerne, folkeskolerne og daginstitutioner med rensning af ventilationskanaler og vedligeholdelse af ventilationsanlæg. Og et tilsyn med anlæggene, der i praksis er ikke eksisterende.

- Solide rapporter fra DTU m.fl. har dokumenteret skolernes store indeklimaproblem over en årrække. Problemet er anerkendt. Vores medlemmer har en særlig indsigt i praksis – VVS’ere sætter anlæggene op, skorstensfejerne renser ventilationsskaktene. Den viden, vore medlemmer har, vil vi gerne bringe konstruktivt i spil, siger forbundsformand Max Meyer. 

- Derfor spurgte vi til vore medlemmers oplevelser og besluttede at sætte denne stikprøvekontrol i værk. Kommunerne – og de enkelte institutioner - tror de sparer penge ved at udskyde vedligeholdelse og rensning. Men manglende rensning og vedligeholdelse forkorter anlæggenes levetid og deres effekt og øger anlæggets energiforbrug. Et nyt ventilationsanlæg er en omfattende investering. Ordentlig vedligeholdelse giver den bedste levetidsøkonomi for kommunerne. Og det forbedrer indeklimaet på de institutioner, der har ventilationsanlæg. Vores stikprøvekontrol viser, et en væsentlig del af indeklimaproblemet kan løses uden yderligere midler, men alene ved bedre tilsyns- og vedligeholdelsespraksis, siger Max Meyer.  

I stikprøven er der talt med 41 teknisk ansvarlige i folkeskoler, daginstitutioner og kommuner. Alle er tilfældigt udvalgt. Resultaterne er blandt andet:

- Stikprøven læner sig entydigt op ad de solide videnskabelige undersøgelser, der er foretaget gennem flere år. Og det bekræfter, hvad vore medlemmer ser, når de åbner ind til anlæg og ventilationskanaler. Det, der er nyt er, at en væsentlig del af indeklimaproblemet kan løses hvis vi får en bedre praksis. Og det forudsætter at politikerne kigger på tilsynsreglerne, så vi får strammet op. I praksis skal vi have et tilsyn, der virker lige så godt som arbejdsmiljø- og fødevaretilsynet, siger Max Meyer, og fortsætter:

- Problemet er, at indeklima, CO2 og ventilation er ”usynlige” i vores dagligdag,” forsætter Max Meyer, ”men når ventilationsskaktene ikke renses regelmæssigt, så ophobes en masse skidt, som indebærer forskellige sundhedsrisici og samtidigt reducerer effekten af den luft. Selvom problemet er ”usynligt”, så er effekten reel – vores børns indlæring forringes, fordi deres koncentration påvirkes negativt. Det er synd for børnene og det er en reel samfundsøkonomisk omkostning. Vi mister terræn i den internationale konkurrence om at give vore børn det bedste udgangspunkt efter endt folkeskole.

For yderligere information, citat og interview kontakt: 

Forbundsformand Max Meyer
Telefon +45 5151 1388
Email mam@blikroer.dk 

Næstformand Henrik W. Petersen
Telefon +45 5153 3149
Email hwp@blikroer.dk 

Kommunikationschef Allan Guldberg Nielsen
Telefon +45 5153 3142
Email agn@blikroer.dk
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt