Søgefelt

Fredag 14/08 2009

Det påbegyndte byggeri fortsat i frit fald

Det er ikke kun det private boligbyggeri, som er hårdt ramt af finanskrisen. Også erhvervsbyggeriet er faldet drastisk, og tilsammen er byggeriet faldet med hele 31 procent i forhold til 2. kvartal 2008

Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 31 pct. i andet kvartal 2009 i forhold til samme kvartal året før. Med et fald på 38 pct. tegner påbegyndelsen af erhvervsbygninger sig for den største tilbagegang – tæt fulgt af et fald på 34 pct. i påbegyndelsen af beboelsesbygninger. Der er kun en lille tilbagegang i påbegyndelsen af øvrige bygninger.

Stort fald i erhvervsbyggeriet
Påbegyndelsen af erhvervsbygninger til brug for produktion, administration, mv., faldt markant i andet kvartal sammenlignet med andet kvartal i 2008, og tegner sig for en samlet nedgang på hele 38 pct. i det påbegyndte etageareal.

Især opførelsen af bygninger til administration, handel og lager viser et skræmmende fald på hele 65 procent, hvilket er den største relative tilbagegang inden for hele byggebranchen. Også opførelsen af avls- og driftsbygninger til landbruget, der ellers har holdt erhvervsbyggeriet oppe i de seneste kvartaler, er gået i stå, og i andet kvartal 2009 står de bag et fald på 38 procent.

Igen meget færre påbegyndte enfamiliehuse
Det store fald i boligbyggeriet på 34 procent skyldes en markant nedgang i påbegyndelsen af enfamiliehuse, primært parcelhuse, i andet kvartal i forhold til samme kvartal året før. Derimod er der kun et mindre fald på 9 procent i antallet af påbegyndte boliger i etagebyggeriet.

Det påbegyndte byggeri af etageboliger nåede i 2008 det laveste niveau siden BBR’s start i 1981.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt