Søgefelt

Mandag 20/02 2017

Den længe ventede branchevejledning for skorstensfejerarbejde er nu klar

Branchevejledningen for skorstensfejere er nu på gaden i en ny og forbedret udgave. Her beskrives, hvordan skorstensfejere skal sikres, mens de udfører rensning. Der stilles krav om, at der skal være adgang til tøjvask på arbejdspladsen, og der gives et nyt værktøj til dialog om arbejdsmiljøet.

-Skorstensfejerne har generelt et godt psykisk arbejdsmiljø. De har det godt med hinanden og er glade for at gå på arbejde, men det fysiske arbejdsmiljø halter, og det sætter vi fokus på med branchevejledningen, siger forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet Søren Schytte, som har været ankerperson på udarbejdelsen af den nye branchevejledning, som netop er blevet offentliggjort. 
 
Den første udgave udkom i 2008. Arbejdet med at revidere den nye udgave er sket i et samarbejde mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Skorstensfejerlauget og Branchearbejdsmijørådet for service og tjenesteydelser og har været halvandet år undervejs. 
Vejledningen er nu tjekket igennem af Arbejdstilsynet og bliver sendt ud til medlemmerne i branchen sammen med næste nummer af fagbladet. 
 
For mange arbejdsskader 
Der er sket flere opdateringer i den nye branchevejledning for skorstensfejerarbejde – en af de vigtigste er sikring på taget. 
 
- Det er væsentligt, at vi får det høje skadesniveau ned f.eks. når skorstensfejerne skal bevæge sig fra stige til tag og især, når de skal tilbage på stigen igen. Det kan godt være, at det kun tager tre til fem minutter oppe på taget, men skorstensfejerne er ofte oppe på taget mange gange om dagen, og der sker for mange skader. Når det er muligt, så skal man rense indefra, men det kræver at rutinerne bliver ændret, så der først renses fra tag efter en vurdering af, hvorvidt der kan renses indefra, mener Søren Schytte. 
 
Han fremhæver desuden, at man har skrevet ind i branchevejledningen, at der skal være adgang til tøjvask på det faste mødested, ligesom der henvises til bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, der indeholder krav om, at hvis man er udsat for sundhedsskadelig forurening, skal der være adskilte rum til henholdsvis forurenet og rent rum. Disse adskilt af baderum. 
 
Læs op og stil de bedste spørgsmål 
Branchevejledningen hjælper også med til at få udmøntet ny lovgivning på arbejdspladsen. I 2010 blev det et lovkrav, at alle arbejdspladser skal have en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I den nye branchevejledning er der et forslag til dialog-værktøj. 
 
- Her får man stillet de vigtigste spørgsmål, såsom hvor har vi særlige problemer, hvordan får vi løst det, og har vi de hjælpemidler, som vi skal bruge. Det efterfølgende år skal det ligeledes vurderes, om vi er kommet i mål med sidste års beslutninger. Det skal overfor Arbejdstilsynet kunne dokumenteres at drøftelsen har fundet sted siger Søren Schytte, som har oplevet en positiv efterspørgsel på den nye branchevejledning fra både skorstensfejermestre og -svende. 
 
- Jeg håber, medlemmerne vil læse vejledningen. Som noget nyt henvises der direkte til bekendtgørelserne for henholdsvis skiftende arbejdssteder og faste arbejdssteder, og dem vil jeg klart opfordre vores medlemmer til også at læse op på.
 
Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget planlægger en tur rundt i landet med præsentation af branchevejledningen efter overenskomsten er forhandlet på plads. 
 
Download den nye branchevejledning for skorstensfejerarbejde her...

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt