Søgefelt

Fredag 06/01 2017

OK 2017: Overenskomstforhandlinger uden krisesnak

Det er med fyldte ordrebøger og fuld fart på beskæftigelsen, at Blik- og Rørarbejderforbundet og en lang række andre fagforbund, skal i gang med forhandlingerne om nye overenskomster for medlemmerne.

I løbet af årets første måneder forhandles der om fornyelse af overenskomsterne på det private arbejdsmarked. Mens efterdønningerne af finanskrisen fyldte meget ved de foregående overenskomstforhandlinger, er situationen denne gang noget anderledes. 
 
Ledigheden er tæt på at være nede på samme lave niveau som før finanskrisen, og der er igen blevet plads til forbedringer af lønnen over hele landet. Derfor er det også en udbredt forventning i fagbevægelsen om, at der igen er plads til nye tiltag og forbedringer i overenskomsterne. 
 
Blandt temaerne er mere og bedre uddannelse til medlemmerne, så de er parate til fremtidens arbejdsmarked. Derudover skubber den senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på fagbevægelsens ønske om bedre forhold for de ældre medarbejdere. Det kan ske i form af nedsat tid og tiltag der kan afhjælpe nedslidning. Endelig ønsker en stor gruppe fagforeninger, at der skal findes løsninger til at bekæmpe social dumping.
 
- Som altid er vi parat til at finde løsninger for VVS’ere og skorstensfejere, som giver tryghed, ordentlige løn- og arbejdsforhold og som samtidig skaber arbejdspladser i brancherne. Og med så god en beskæftigelse, som vi ser i øjeblikket, forventer vi nogle gode resultater. Vi er i hvert fald fortrøstningsfulde, siger forbundsformand Max Meyer. 
 
Med friske øjne
Mens Blik- og Rørarbejderforbundet ved overenskomstforhandlingerne i 2012 og 2014 fandt løsninger og indgik overenskomster med en række arbejdsgiverorganisationer, endte forhandlingerne med Tekniq uden resultat. 
 
I begge tilfælde kunne parterne ikke opnå enighed om en ny overenskomst, og VVS-overenskomsten blev derfor omfattet af forligsmandens mæglingsskitse. Nu venter der nye forhandlinger, og spørgsmålet er, om der kan findes en løsning denne gang. 
 
- Vi rækker hånden frem, og kigger på tingene med friske øjne. Endnu er der er ikke kommet konkrete emner på bordet, men vi er klar til at forhandle og finde løsninger, når vi mødes med Tekniq til de indledende drøftelser, siger Max Meyer. 
 
Han har noteret sig, at det går forrygende godt for i virksomhederne i installationsbranchen. Således viser den seneste regnskabsanalyse for 1300 virksomheder i branchen, at indtjeningen er steget med hele 13 procent i den seneste regnskabsperiode. 
 
- Vi glæder os over, at det går godt for branchen. Tallene viser, at overenskomsten ikke er en hindring for, at virksomhederne tjener gode penge, og netop derfor bør det også være muligt, at nå til enighed om en ny overenskomst, som også kommer medarbejderne til gode, siger Max Meyer. 
 
Langt tilløb
Inden forhandlingerne om nye overenskomster for alvor sættes i gang, afventes forhandlingerne på industriens område. De forventes afsluttet i starten af februar måned, hvorefter alle øvrige overenskomstområder starter deres forhandlinger. 
 
Men selv om forhandlingerne på VVS- og skorstensfejerområdet først starter op i den kommende tid, så er det et år siden, at man i Blik- og Rørarbejderforbundet tog de første skridt til overenskomsthandlingerne. Før sommerferien blev alle krav og ønsker til overenskomstforhandlingerne indsamlet fra hele landet, og efterfølgende er de blevet bearbejdet af forbundets hovedbestyrelse.
 
Forbundets hovedbestyrelse har nedsat et snævert OK-udvalg, der har fået kompetence til at foretage den endelige prioritering af kravene. Derfor er det endnu ikke til at sige, hvilke krav og ønsker, der prioriteres højest denne gang. Det afhænger af slagets gang, når forhandlingerne først kommer ind i den endelige fase.
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt