Søgefelt

Torsdag 15/12 2016

Arbejdstilsynet: Ingen nye regler for skorstensfejere

En række medier har omtalt et dialogmøde mellem Skorstensfejerlauget, Blik- og rørarbejderforbundet og Arbejdstilsynet. Ifølge medierne er parterne blevet enige om et nyt sæt regler, som skorstensfejerne skal følge. Det er ikke tilfældet, skriver Arbejdstilsynet i en pressemeddelelse.

Der er ingen nye regler for de danske skorstensfejere. Men Skorstenfejerlauget, Blik- og Rørarbejderforbundet og Arbejdstilsynet har holdt et godt og konstruktivt dialogmøde, hvor parterne har drøftet, hvilke muligheder der er for at feje skorsten med udgangspunkt i de rammer, som arbejdsmiljølovgivningen giver. 
 
- Vi inviterede Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet ind til et møde og en snak om, hvordan de kan udmønte reglerne i praksis. Parterne viste god forståelse for hinanden på mødet, og vi er meget tilfredse med, at vi er blevet enige, fortæller tilsynschef Charlotte Hougaard Juhl fra Arbejdstilsynet. 
 
Udgangspunktet er, at en skorsten skal renses indefra, når det kan lade sig gøre. Og kan skorstensfejeren ikke undgå at skulle på taget, må han også gerne det, såfremt der er en forsvarlig adgangsvej, og han er sikret mod nedstyrtning. Hvis ikke andet kan lade sig gøre, skal der anvendes faldsikringsudstyr. Der blev på mødet drøftet flere forskellige løsninger i forhold til fastgørelse af faldsikringsudstyret, hvor parterne bl.a. nævnte muligheden for at montere et fastgørelsespunkt i skorstenen. 
 
Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet gav udtryk for, at de vil overveje, om der fx skal indarbejdes nærmere retningslinjer omkring fastgørelse af faldsikringsudstyr i branchevejledningen for skorstensfejning, som Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser i øjeblikket har under revidering. 
 
Drøftelserne mellem Skorstenfejerlauget, Blik- og Rørarbejderforbundet og Arbejdstilsynet er udsprunget af en dom ved Østre Landsret i oktober, hvor en skorstensfejermester blev idømt en bøde, fordi Arbejdstilsynet i to tilfælde havde fundet hans ansatte stående på et tag uden faldsikring.
 
For yderligere spørgsmål kontakt Arbejdstilsynets pressetelefon på: 72 20 93 94
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt