Top menu

Max Meyer: Gabet er blevet for stort

Dato: 01/12-2016
1050

Det var med stor lettelse for mange, at Lars Løkke for nogle uger siden valgte at lægge regeringens 2025-plan tilbage i skuffen.

Blandt de mange forslag til reformer, indeholdte regeringens plan en række velfærdsforringelser for almindelige lønmodtagere. Særligt de ledige, og dem uden for arbejdsmarkedet var udset til, at skulle betale regningen for skattelettelser til dem med de højeste indtægter. 
 
Angrebene mod de ledige var blandt andet, at satserne for ledige skulle reguleres mindre i fremtiden, ligesom man vil fjerne ny-udlærtes mulighed for dagpenge fra første ledighedsdag.
 
Det lyder måske ikke voldsomt. Men set i lyset af de mange andre forringelser og angreb mod dagpengesystemet, som er vedtaget over de seneste 10 år, er trygheden for den almindelige lønmodtager blevet udfordret og forringet stykke for stykke. 
 
Udover forringelser som afkortning af dagpengeperioden, strammere regler for genoptjening og dårligere mulighederne for opkvalificering, er dækningsgraden, som er forskellen mellem lønnen og størrelsen på dagpengene, også øget gevaldigt over de senere år. 
Så selv om Lars Løkkes planer er gemt væk i skuffen, er det kun et spørgsmål om tid, inden de findes frem igen. 
 
I Blik- og Rørarbejderforbundet er vi dyb modstander af yderligere forringelser af dagpengesystemet. Nok er nok. Politikerne må ikke glemme, at dagpengesystemet er en vigtig del af den danske model, hvor et godt sikkerhedsnet sikrer både arbejdsgivere og lønmodtagerne tryghed og fleksibilitet. Den tryghed skal bibeholdes, hvis dagpengesystemet fortsat skal nyde opbakning blandt lønmodtagerne. 
 
Yderligere udhuling af dagpengeområdet er et af de største problemer, vi har. For jo mere der strammes på dagpengeområdet, jo mere er folk tvunget til at søge job uanset vilkår. 
 
Faktisk kan man med rette sige, at kampen for en bedre dagpengedækning også er en del af kampen mod social dumping. 
 
I Blik- og Rørarbejderforbundet synes vi, at gabet mellem løn og dagpenge er blevet for stort. Derfor siger vi stop for yderligere forringelser, og ja til en højere dagpengesats. 
 
Max Meyer
Forbunsformad