Søgefelt

Tirsdag 04/10 2016

Topmøde 2016: Social dumping skal bekæmpes nu

Tre Christiansborg-politikere var inviteret til politisk topmøde den 1. oktober 2016 i Blik- og Rørarbejderforbundet. Og social dumping lå forrest på tungen hos dem alle tre.

- Social dumping er et af de allervigtigste områder. Det er ikke et begreb, men en virkelighed. Det er noget, vi skal bekæmpe, både os politikere, jer tillidsfolk og fagligt aktive, sagde Lennart Damsbo-Andersen fra Socialdemokratiet. 
 
Han var inviteret til paneldebat på politisk topmøde i Blik- og Rørarbejderforbundet den 1. oktober 2016 sammen med to Christiansborg-kolleger - nemlig Enhedslistens Finn Sørensen og Karina Due fra Dansk Folkeparti. 
 
De tre politikere har alle en baggrund i håndværksfag - Finn Sørensen som industriarbejder og brygger, Karina Due som smed og Lennart Damsbo-Andersen som tømrer.
 
Kontrakter skal godkendes 
De er enige om, at social dumping skal bekæmpes nu. Men det er forskellige værktøjer, de hiver frem til det. Karina Due giver EU-medlemsskabet en tur i skruetvingen. 
 
- VI kan ikke komme social dumping til livs, hvis vi ikke snakker om EU. EU har vokset sig til et monster. 
 
Finn Sørensen vil fastholde muligheden for udenlandsk arbejdskraft i Danmark, men han ønsker samtidig nye regler på området. 
 
- Vi er nødt til at diskutere reglerne om fri bevægelighed. Jeg mener, at et enkelt land har ret til at sige, at vi har arbejdskraft nok. Og udenlandske medarbejdere - også dem fra de andre EU-lande - skal have en kontrakt, der skal godkendes af fagforeningerne. 
 
ID-kort og bedre tilsyn 
Både Finn Sørensen og Lennart Damsbo-Andersen vil indføre ID-kort, som også tidligere er forsøgt. Det er lykkes at indføre i andre lande. 
 
- Det giver muligheden for at sikre, at dem der faktisk arbejder på byggepladsen, er på ordentlige vilkår, sagde Lennart Damsbo-Andersen, som også ønsker øget samarbejde mellem SKAT, politi og Arbejdstilsynet. 
 
Kædeansvar på hele arbejdsmarkedet 
Og når man snakker social dumping, så snakker man også kædeansvar. 
 
- Vi vil gerne kigge på kædeansvar, for vi skal social dumping til livs, men det er kun et af de steder, der skal tages fat, sagde Karina Due. 
 
- Vi mener, det er hovedentreprenøren, der skal hæfte hele vejen ned i kæden. Vores første forslag var faktisk, at det skulle være endnu længere oppe i kæden ved den, der bestiller opgaven. Hvis vi havde et lovmæssigt kædeansvar på hele arbejdsmarkedet, ville det virkelig styrke noget, sagde Finn Sørensen.
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt