Søgefelt

Fredag 19/08 2016

Hver femte arbejdsulykke skyldes snublen

Rod på gulvet, spildt kaffe eller løb på trappen. Det er ofte banale hverdagsting, som får de ansatte til at snuble. Men konsekvensen er alvorlig. Snubleulykkerne ender ofte med mere end tre ugers fravær og varige mén.

Hvert år kommer cirka 1.600 danskere alvorligt til skade på jobbet fordi de falder, glider eller snubler. Det betyder, at snublen på jobbet er skyld i mere end hver femte alvorlige arbejdsulykke på de danske arbejdspladser, viser en ny opgørelse foretaget af Arbejdstilsynet.
 
Ulykker kategoriseres som alvorlige, når de fører til mere end tre ugers fravær. De alvorlige snubleulykker resulterer typisk i brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde skader på hovedet – eksempelvis kraniebrud.
 
Arbejdstilsynets opgørelse viser samtidig, at visse brancher har en højere forekomst af snubleulykker. I daginstitutioner er snublen skyld i næsten en tredjedel af de alvorlige ulykker, mens det eksempelvis er hver fjerde i kontorbranchen. Kontorbranchen er desuden den branche, der samlet set har flest alvorlige snubleulykker efterfulgt af bygge- og anlægsbranchen og døgn- og hjemmepleje.
 
De alvorlige snubleulykker er kun toppen af isbjerget, for der sker langt flere snubleulykker med kortere fravær. Hertil kommer, at en del af disse snubleulykker giver varige mén. Derfor sætter Arbejdstilsynet nu særligt fokus på området. Både via tilsyn og gennem kommunikationskampagnen ”Stop snubleulykker”, der skal hjælpe virksomheder og medarbejdere til at forebygge de mange alvorlige snubleulykker.
 
- Vi møder desværre ofte den holdning, at snubleulykker er banale og noget, man ikke kan gøre noget ved. Men der er ofte et mønster i, hvad der sker, når det går galt. Derfor er det også muligt at forebygge mange af disse ulykker. Ofte handler det om små ændringer i det daglige. For eksempel at rydde op på gulve, undgå at løbe og sikre, at der er jævnt, der hvor man færdes, siger kontorchef i Arbejdstilsynet, Bent Horn Andersen.
 
I forbindelse med Arbejdstilsynets kampagne Stop snubleulykker er der udarbejdet materiale til virksomhederne med gode råd til, hvordan ulykkerne kan forebygges.
 
Sådan forebygger man snubleulykker
 
Indretning og planlægning:
Adfærd:
Læs mere om indsatsen på www.at.dk/snubleulykker...
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt