Top menu

Kongres 2022

2673

Blik- og Rørarbejderforbundets øverste myndighed er kongressen, som afholdes hvert fjerde år. I 2022 blev kongressen afholdt på Munkebjerg Hotel i Vejle

På kongressen blev der afholdt valg til forbundets daglige ledelse, forretningsudvalg samt hovedbestyrelse. Men det var også på kongressen, at de delegerede besluttede sig for forbundets faglige og politiske prioriteringer. 

Her på siden er program, forbundets beretning, kongresregnskab samt forslag og udtalelser, som blev fremlagt til drøftelse og beslutning på kongressen tilgængelig for alle.

Se også den elektroniske video-protokol fra kongressen her

kongres 2022