Top menu

Kongres 2014

1970

Kongres 2014

Blik- og Rørarbejderforbundets øverste myndighed er kongressen, som afholdes hvert fjerde år. Her vælges forbundets daglige ledelse, forretningsudvalg samt hovedbestyrelse. Det er også på kongressen, at medlemmerne beslutter sig for forbundets faglige og politiske prioriteringer.

Kongressen i 2014 blev afholdt i Aarhus. I nedenstående dokumenter kan du læse alt fra program, forbundets beretning og de forslag og udtalelser, som fremlægges til drøftelse og beslutning på kongressen.

Se også den elektroniske video-protokol fra kongressen her