Top menu

Grundkurser for tillidsvalgte

1944

I Blik- og Rørarbejderforbundets Grundkurser for tillidsvalgte bliver man klædt på til jobbet som tillidsrepræsentant.
 
I løbet af de tre kurser G-1, G-2 og G3 beskæftiger deltagerne sig bl.a. med følgende emner:

  • Tillidsrepræsentantens rolle
  • Den danske model
  • Overenskomster
  • Forhandlingsteknik
  • Lokalaftaler
  • Organisering
  • Arbejdsmiljø 
  • Kommunikation
  • Fagretlig behandling
  • Klubarbejde

Som en del af kurset inddrages deltagernes egne erfaringer i løsningen af de udfordinger og opgaver, som en tillidsrepræsentant arbejder med i dagligdagen.
 
Forudsætning:
Grundkursus for tillidsvalgte er målrettet tillidsrepræsentanter og valgte i klub- og afdelingsbestyrelser. Fagligt interesserede medlemmer er også velkommen. 
Fælles for alle kurser:

Deltagelse er gratis
Arbejdstab, ferie- og SH-betaling udbetales efter gældende regler
Forbundet betaler rejseudgifter med billigste offentlige transportmiddel.
Bemærk: 
G1 afholdes lokalt og der er særskilt tilmelding. G-2 og G-3 tilmeldes som et samlet forløb.

Tilmelding:
Alle deltagerne på medlemskurser skal tilmeldes i den kreds, som de er medlem i. Kontakt din kreds her...

Find dato for G-kurser under arrangementer

Endnu et hold gode kolleger har gennemført Blik- og Rørarbejderforbundets grundkurser for tillidsvalgte. Hør hvad de synes om indholdet og deres udbytte af de to ugers kursus.

Opslået af Blik- og Rørarbejderforbundet på 6. marts 2016