Søgefelt

Svækkelse af forbrugernes sikkerhed kan koste menneskeliv

Forbrugernes sikkerhed svækkes. Det er konsekvenserne af det lovforslag om lempelser af autorisationsloven, som regeringen har fremsat til behandling i folketinget. 

I Blik- og Rørarbejderforbundet bekymrer vi os om forbrugernes sikkerhed. Derfor mener vi i modsætning til regeringen, at der bør stilles skærpede krav til de faglærte vvs’ere og blikkenslagere, som udfører autoriseret arbejde på vand- og gasinstallationer hos forbrugerne.

I nedenstående artikler og andet materiale kan du blive klogere på, hvad svækkelsen af autorisationsloven brtyder for forbrugernes sikkerhed.

Artikler:

Autorisationsregler under pres (Fagbladet Blik og Rør - juli 2013)
Blik- og Rørarbejderforbundet er modstander af regeringens forslag om ændrede autorisationsregler. Forbundet frygter, at det vil gå ud over sikkerheden og forbrugernes tryghed. 

Autorisationsloven: Organisationer og politikere frygter for sikkerheden (Fagbladet Blik og Rør - oktober 2013)
Forslag om ændringer af den velkendte autorisationsordning på el-, vvs-, kloak-, og gasområdet møder kraftig kritik fra organisationer, eksperter og oppositionspolitikere.
 
Forslag til ny autorisationslov er fremsat: Sikkerheden udvandes (Fagbladet Blik og Rør - november 2013)
Trods små indrømmelser i forhold til det oprindelige lovforslag er Blik- og Rørarbejderforbundet og den øvrige installationsbranche fortsat stærkt kritisk overfor de foreslåede ændringer i autorisationsreglerne.
 
Bekymring for sikkerheden (Fagbladet Electra - september 2013)
Et flertal af befolkningen ønsker ikke udvanding af autorisationsloven, viser ny analyse.
 
Bred enighed: Udkast fra SIK skader sikkerheden (Dansk VVS - oktober 2013)
Flere politikere støtter op om de mange kritikere af udkast til Lov om autorisation fra Sikkerhedsstyrelsen
 
Eksperterne tog bladet fra munden (Dansk VVS - oktober 2013)
Fire eksperter inden for el, gas, korrosion og vand- og afløb giver deres bud på, hvad der skaber sikkerhed
 
Nye autorisationsregler kan koste menneskeliv (Licitation - 5. november 2013)
Blik- og Rørarbejderforbundet henvender sig til alle 179 folketingsmedlemmer for at advare mod ny autorisationslov.
 
Et lovforslag, der behandles i Folketinget i dag, kan få fatale konsekvenser, frygter arbejdsmarkedets parter.
 
Regeringen har fremsat et lovforslag, som betyder, at de grundlæggende krav til fagligheden og sikkerhed inden for brancherne VVS, El og kloakområdet bliver slækket.
 
Regeringen i mindretal om lovforslag (Licitationen - 7. november)
Oppositionen er stærkt betænkelig ved visse elementer i det forslag til nye regler for autorisationer på gas- og el-området..
 
 

Bagrundsmateriale:

Massiv kritik mod ny autorisationslov
Fagbladet Electra har samlet et udpluk af de kritiske kommentarer mod lovforslaget
 
Forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.
Læs mere om lovforslaget, som erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (A) fremsatte til behandling i Folketinget den 9. oktober.

Debatindlæg:

Misforstået lovforslag koster dyrt (Børsen den 15. oktober)
 
Øget produktivitet med ny autorisationsordning (Børsen den 17. oktober)
 
Misforstået støtte til ny autorisationsordning (Børsen den 21. oktober) 
 
Åbent brev til folketinget (Blik- og Rørarbejderforbundet 2. november)
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt