Søgefelt

Fredag 01/06 2018

Ny vejledning om arbejde i højden

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (BFA) Bygge & Anlæg klar med ny vejledning om faldsikring ved arbejde i højden.

Når der arbejdes i højden, skal man sikres mod fald. Det er arbejdsgiverens pligt at vurdere, hvordan arbejde i højden kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Som udgangspunkt skal der anvendes kollektive foranstaltninger – så som rækværk, stillads eller personløfter og lignende. Hvis det ikke er muligt, skal der anvendes egnet faldsikringsudstyr, som sikrer de beskæftigede mod fald, eller mindst faldsikringsudstyr som dæmper og stopper et fald.  

Falddæmpende udstyr er derfor en nødløsning og må kun anvendes, hvor det ikke på anden måde er muligt at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller kollektive sikkerhedsforanstaltninger.    

BFA Bygge & Anlæg har nu færdiggjort en ny vejledning om faldsikringsudstyr. Vejledningen beskriver blandt andet, at inden faldsikringsudstyr anvendes skal det bl.a. sikres at: 

Med udgivelsen af den nye faldsikringsvejledning udgår BFAs faktaark om ”Beredskabsplan ved falddæmpende udstyr”. 

Læs mere og hent vejledningen her...
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt