Afstandsberegner

1895

Reglerne for tillæg ved rejsearbejde er beskrevet i VVS-overenskomstens Punkt 23. Afstand måles i luftlinje, og til dette benyttes den af overenskomstparternes udarbejdede program til beregnig af afstand og zonepenge.

 
 
 

Brugervejledning:
Indtast til- og fra-adresse, samt evt. en via-adresse. Bemærk at der skal vælges en adresse på listen.

Feltet "Via-adresse" benyttes i de tilfælde, hvor den kørte strækning forøges med mere end 25 procent i forhold til afstand i luftlinje. I de tilfælde indsættes et mellemliggende punkt på nærmeste vejføring. Der henvises til reglerne i VVS-overenskomstens Punkt 23 stk. 8.

Kopier kilomenter antallet fra ovenstående udregning og indsæt den i i det blå felt. Vælg om du kører i egen eller firmabil, hvorefter du får timetillægget.