Top menu

2010

Arbejdsmijø skorstensfejere

De fleste ulykker i skorstensfejerbranchen sker ved fald eller ved stiger, der skrider. Fælles for langt de fleste ulykker i branchen er ligeledes, at ulykken sker i forbindelse med adgang til eller fra arbejdsstedet eksempelvis ved overgang fra stige til tag og omvendt.

For at nedbringe antallet af arbejdsulykker i skorstensfejerfaget har Blik- og Rørarbejderforbundet i samarbejde med Skorstensfejerlauget og Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser udarbejdet en branchevejledning.

Branchevejledning for skorstensfejerarbejde er også tænkt som et fundament, den enkelte skorstensfejermester, svend og den/de ansatte kan henholde sig til i forbindelse med vurdering af konkrete forhold ved udførelse af skorstensfejerarbejdet.

Læs branchevejledning for skorstensfejerarbejde her