Top menu

2011

Arbejdsmiljø håndbogen

Viden om arbejdsmiljø

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og& Anlæg (BFA-BA) kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer, udvikler gode metoder og uddannelsestilbud samt udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer.

BFA-BA er sammensat af 10 arbejdsgiverforeninger, 2 leder-organisationer og 8 fagforbund, der tilsammen omfatter ca. 150.000 lønmodtagere inden for bygge- og anlægsområdet.

BFA-BA iværksætter også udviklings- og forsøgsprojekter, der kan støtte den forebyggende arbejdsmiljøindsats i både store og små bygge- og anlægsvirksomheder.

Materialet fra BFA BA er udarbejdet i enighed mellem arbejdsgiver- og arbejdstager, og det meste af materialet er godkendt af Arbejdstilsynet. Det gør, at der gerne skulle være enighed om materialets indhold og om, at vejledninger, retningslinjer mv.  bør efterkommes på de enkelte arbejdspladser.  Du kan finde materiale om specifikke problemstillinger eller få inspiration til arbejdsmiljøarbejdet.

Nyttige links:

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra både BFA Bygge og Anlæg og Arbejdstilsynet – så har du taget et stort skridt ift. at holde dig opdateret på arbejdsmiljøområdet.

I Håndbogen kan du finde det meste af dét, som du har brug for

Håndbogen fra BFA Bygge og Anlæg er rigtig god at have liggende til opslag, hvis du fx har en arbejdssituation, hvor du er i tvivl om, hvilke regler der gælder. Håndbogen findes både i en trykt udgave og som en elektronisk version, hvor du hurtigt kan slå et emne op – fx fra din telefon.

Download håndbogen her